Művészetek-Zeneiskola

Zeneiskola bemutatása

Mindenkiben egy alkotó rejlik. Minden alkotás, teremtés. Ennek kibontakoztatása, a gyermekek személyiségfejlődésének fontos része, ezért igyekszünk többféle művészi tevékenység tanulásának, kipróbálásának a felajánlásával ehhez hozzájárulni.

Iskolánk mindennapjait átszövi a zene, tanulóink 70 %-a vesz részt valamilyen formában az iskola által kínált zeneoktatásban.

Kodály elve szerint neveljük gyerekeinket, valljuk: „Legyen a zene mindenkié!”

A zenélés hozzájárul a gyermek értelmi, érzelmi, társadalmi, nyelvi és fizikai készségeinek fejlődéséhez, s ami a legfontosabb: sok-sok örömöt nyújt. Legyen a zene sikerélmény!

A zenei műveltség megalapozásán és fejlesztésén túl a zene elősegíti a személyiség szabad fejlődését. A közös muzsikálás fejleszti az egyén kommunikációs képességét és segíti a társadalmi viselkedés megfelelő kialakulását.

A zenélés más képességek kibontakoztatására is pozitívan hat. Ide tartozik a koncentráció, a kitartás, a motiváció, a kreativitás, a kommunikációs és önkifejező készség, a társadalmi szerepvállalás és a csapatmunka.

Zeneiskolánk az elmúlt időszakban nagy fejlődésen ment keresztül. A kezdeti évek rohamos növekedése után a zeneiskolai jelentkezések száma állandósult. Az iskola tanulóinak nagyjából 70 %-a tanul egyéni vagy csoportos formában zenét illetve vesz részt az iskolai zenei szakörrök munkájában.

 •  Az „A” tagozaton magas színvonalon tanulhatnak a gyerekek klasszikus zenét.
 • Emellett folyamatosan fejlesztettük a “C” tagozat lehetőségeit – (magánének tanszak, gitár- basszusgitár tanszak, trombita, meghívással egyéni dob és szaxofon tanulási lehetőség)
 • Az iskolában jelenleg is két zenekar (AlmaJam és Alma Beats), vonós- zenekar és több kamara együttes ad lehetőséget a gyerekeknek a közös zenélés élményét élvezni.
 • folyamatosan fejlesztettük a “C” tagozat lehetőségeit (magánének tanszak, gitár- basszusgitár tanszak, trombita, szaxofon tanulási lehetőség)
 • A töretlenül növekvő érdeklődéshez évről- évre folyamatosan bővítjük a kínálatot, egyre több lehetőséget adva a kis muzsikus palántáknak. Az utóbbi pár év újdonsága a csoportos zenetanulás lehetősége az iskolánkban: A nulladikban régóta működő Zene-bona alapozó fejlesztő zenei foglalkozás mellett a  hangszerválasztás előtt álló kisebbeket szeretettel várjuk a három csoportos foglalkozás valamelyikén.

A nulladikban régóta működő Zene-bona alapozó fejlesztő zenei foglalkozás mellett a hangszerválasztás előtt álló kisebbeket szeretettel várjuk a három csoportos foglalkozás valamelyikén.

 • Az országosan is egyedülálló Játékos hangszerismeret foglalkozáson a gyerekek megismerhetnek és kipróbálhatnak szinte minden hangszert „testközelből”, gyakorlati módszerekkel,
 • az “Ütős” csoport tagjai a ritmusokkal, ütős hangszerekkel ismerkednek és a ritmikai alapokat sajátítják el.
 • az  Ukulele csoporton dalokat tanulnak meg játszani a gyerekek ezen a kézméretükhöz illő hangszeren.

Egyéni zenetanulás:

Az Új Budai Alma Materben az egyéni hangszeres zeneoktatás három tagozaton működik.

A zenetanulás mindhárom tagozaton elkötelezettséggel és felelősséggel jár, a jelentkezéseknél ezt, kérjük, vegyék figyelembe.

A célunk, hogy a gyermek a legtöbbet tudja kihozni magából megfelelő zenei iránymutatás mellett. A gyakorlás, a tanulók otthoni támogatása elengedhetetlen minden esetben, hiszen a fejlődés és a sikerélmény csak így garantált!

Tagozatok

Az „A” tagozatról

Az „A” tagozat a klasszikus zeneiskolai zenetanulási forma, ahol a gyerekek a heti 2*30 perc egyéni hangszeres óra mellett szolfézst (heti 2*45 perc) is kötelezően tanulnak.
A tanterv a központi követelményeknek felel meg, ez minden zeneiskolában egységes. A mi zeneiskolánkban, a kötelező darabok mellett, lehetőséget adunk, a tudásszintjüknek megfelelő darabokban műfaji kalandozásokra. A gyerekek évente legalább kétszer koncerteznek, a tanév végén a szaktanárokkal együtt évente vizsgát tesznek. 6 év zenetanulás után művészeti alapvizsgát tehetnek. Tanulmányaikról bizonyítványt kapnak diákjaink.

Az „A” tagozatos zeneiskolai oktatás éves díja: 2024/2025 tanévben 250 000 Ft, későbbiekben is évente inflációval kerül emelésre,
heti 2*30 perc egyéni hangszeres óra + a heti 2*45 perc csoportos szolfézs jár vele.
“A” tagozaton választható tanszakok: zongora, fuvola, furulya, cselló (gordonka), hegedű és trombita.

Fontos!

A 2023-2024 tanévtől új, egyedülálló „családbarát” rendszert dolgoztunk ki a kötelező szolfézs foglalkozások időpontjaira.

Az „A” tagozatos szolfézs órák rendjéről:
Az elsős és másodikos gyermekek részére mindkét szolfézs foglalkozást hozzáfűzzük a délelőtti tanórákhoz, (összevont tanmenettel az ének órák idejében) így a terheik csökkentésével bízunk abban, hogy a kicsik közül is többen, bátran választják az „A” tagozatos zenetanulást.

3. osztálytól pedig, az „A” tagozatosoknak kötelező két szolfézs órából egy, az ének óra anyagával összevonva (csoportbontásban a kis létszám megőrzése miatt) a délelőtti órarendbe lett beillesztve, így csak egy foglalkozás marad a délutánokra. Ennek időpontja a 3.-8. osztályig hétfőtől- csütörtökig délutánonként 15.45 és 18 óra között várható.

A szolfézs 4. évfolyam elvégzése után (jellemzően az általános iskola 6. évfolyamától) a diákok szolfézs alapvizsgát tehetnek csoportos formában. Ez a vizsga lehetőséget ad arra, hogy az alapozó szakasz befejezése után, a továbbiakban kiválthatják zenekari vagy kórus részvétellel az „A” és „B” tagozaton kötelező szolfézst. Erről az érintetteket személyesen is értesítjük!

A „B” tagozatról

A „B” tagozaton eddig 1-2 kivételes tehetségű diákunk tanult. Erre kizárólag tanári meghívással lehet bekerülni, ezért erre külön jelentkezni nem lehet! A komoly továbbtanulási szándékkal zenét tanuló gyerekek kapják meg a „B” tagozat lehetőségét azért, hogy támogassuk őket céljaik megvalósításában. Ez a tagozat jó felkészülési lehetőség egy későbbi zenei pályának. A tanterv itt is központi követelménynek felel meg viszont a minimumkövetelmény itt jóval magasabb, mint az „A” tagozaton tanulók esetében. Elvárás az évi 2 koncerten való, magas színvonalú, fellépés, lehetőség szerint a versenyeken való megmérettetés és az intézmény zenei életében való aktív részvétel. Tanulmányaikról bizonyítványt kapnak diákjaink, évente legalább kétszer koncerteznek, évente vizsgáznak. A „B” tagozatos bizonyítvány jó alap a konzervatóriumi felvételhez. Itt a szolfézs mellett 2*45 perc egyéni, hangszeres órán vesznek részt a gyerekek.

A „B” tagozatos zeneiskolai oktatás éves díja megegyezik az „A” tagozatéval a 2024/2025 tanévben Ft (későbbiekben is évente inflációval kerül emelésre, ezer forintra kerekítve) – heti 2*45 perc egyéni hangszeres óra + csoportos szolfézs.
Erre nem lehet jelentkezni, csak meghívásos lehetőség!

A „C” tagozatról (korábbi hobbi)

„C” tagozaton teljes szakmai szabadság mellett, a gyermekek egyéni képességeihez, igényeihez igazodva összeállított tanmenet alapján választják a szaktanárok a tananyagot. Kiemelt célunk, hogy tanulóink adottságaikat és lehetőségeinek figyelembevételével a legmagasabb szintre juthassanak el. A „C” tagozati képzésben a heti 2*30 perc egyéni, hangszeres óra mellett ugyanúgy biztosítunk lehetőséget csoportos szolfézs tanulásra. Tanulmányaikról évente oklevelet állítunk ki. Fellépési lehetőségek számukra is adottak évente kétszer, vizsgát nem kell tenniük.
A „C” tagozatra a nulladikosok is jelentkezhetnek. A meghallgatás során előfordulhat, hogy az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket figyelembe véve, a zenetanárok későbbi kezdetű zenetanulást fognak javasolni.

A „C” tagozaton az oktatás éves díja a 2024/2025 tanévben: 340 000 Ft, később évente inflációval kerül emelésre.
Heti 2*30 perc egyéni hangszeres óra + lehetőség csoportos szolfézs tanulásra, nincs vizsgakötelezettség.

“C” tagozaton választható tanszakok: gitár, (klasszikus- vagyis dob gitár, basszus- és szóló gitár)- csak “C”, magánének- csak “C”, zongora, fuvola, furulya, cselló (gordonka), hegedű, trombita, valamint meghívással egyéni dob és szaxofon.

Csoportos foglalkozások:

Játékos hangszerismeret

Nulladikosok és alsó tagozatosok számára csoportos formában tartott fejlesztő foglalkozás. Vannak gyerekek, akik ösztönösen ráéreznek arra, hogy mely hangszer áll közel hozzájuk, ám van, akiknek ez a sugallat nem jön elsőre. Nekik szeretnénk megkönnyíteni a hangszerválasztást ezzel a foglalkozással. Itt a gyerekek az év folyamán, sok különleges hangszer mellett kipróbálhatják a zeneiskolában tanulható hangszereket is és ráérezhetnek a szívükhöz közelálló zeneórára.

Heti 1*60 perc, csoportos foglalkozás. Éves díja 223 000 Ft.

„Ütős” foglalkozás

Új szolgáltatásként bevezetünk egy csoportos ritmusfejlesztő foglalkozást főleg 1.-2. osztályosok számára.
Ezen a foglalkozáson a tanár vezetésével a képességfejlesztésen túl, mindenféle ütős hangszer segítségével kalandoznak a gyerekek a ritmusok világában. A foglalkozás célja, hogy a gyerekek játék közben fejlődjenek, tanuljanak és így megkapják a ritmikai alapjait a későbbi zenetanulásnak!
Minden órának része a zeneelmélet alapozása, a technika fejlesztése és dalok megtanulása, figyelembe véve az egyéni képességeket, fejlődési tempót.
Tanév végére a diákok megtanulnak legalább 2-3 ritmus alapkíséretet egy ismert dalhoz, tisztában lesznek az alapritmusokkal és szünetekkel, gyakorolják a tempótartást, egyenletes kíséretet.

Heti 1*60 perc, csoportos foglalkozás. Éves díja 223 000 Ft.

Ukulele csoportos foglalkozás

Főleg alsó tagozatosok számára hirdetjük meg ezt a lehetőséget.
A gyerekek csoportos formában tudják megtapasztalni a zenélés örömét. A kisebb kezekhez jó kezdés egy ilyen kis hangszer, ami jól megalapozza a későbbi gitár tanulást. Játékosan megismerkednek a gyerekek a legkönnyebb akkordokkal, pengetés technikával a kedvenc dalaikat játszva.

Heti 1×60 perc, csoportos foglalkozás. Éves díja 223 000 Ft

Az iskolánkban további együttzenélési lehetőségek kínálunk a gyerekeknek költségtérítés nélküli szakköri formában (iskolai zenekarok és kórusok) Ezekre az iskolai szakköri jelentkezéskor lehet majd jelentkezni az évzáró csomagban. Jelentkezés után a zenetanárok meghallgatják az újonnan csatlakozni kívánó tagokat.

 

Zeneiskolai jelentkezési lap JELENLEGI ZENEISKOLÁSOKNAK 2022-2023 

Zeneiskolai jelentkezési lap ÚJ JELENTKEZŐKNEK 2022-2023

Zenetanulási lehetőségek

Egyéni lehetőségek:

 • magánének

zeneisk_10Az énekelni szerető és vágyó gyerekeknek külön lehetőséget biztosítunk az egyéni énektanulásra. A foglalkozások a helyes éneklési szokások kialakításával kezdődnek: kiállás, légzés, artikuláció, helyes hanglejtés, hangadás. Ezen területek folyamatos fejlesztése mellett a gyerekek népdalokon, műdalokon, könnyűzenei műveken keresztül sajátítják el az énekléstechnika alapjait. Énekeseink rendszeres fellépői az iskolai koncerteknek.

 

 

 

 

 

 • furulya

A hangszerek közül talán a furulyát a legkönnyebb megszólaltatni, ezért ajánljuk már egészen kisgyermekkortól, akár öt éves kortól. Hamar lehet rajta dallamokat játszani, igen gyorsan sikerélmény éri a növendéket, ha az óvodából vagy iskolából jól ismert dallamok megszólalnak általa. A furulyatanulás kiváló előkészítője bármilyen más fúvós hangszernek, fafúvósnak (fuvola, oboa, klarinét, fagott) és rezesnek (trombita, kürt, harsona, tuba) egyaránt.
Természetesen a fúvós órákon is elsődleges cél, hogy a gyerekek megszeressék, és élvezzék a zenét. Megtanulják a hangszer kezelési módjait (fogásokat, szájtartást, hüvelykujj-technika, stb.), de azt is elsajátíthatják, hogyan fejezzék ki érzéseiket a hangszerükön. Akkor vagyunk igazán sikeresek, ha a zenetanulás nem csak egy hétköznapi cselekvés, hanem öröm és kellemes kikapcsolódás is egyben.

 • fuvola

zeneisk_1

A fafúvós hangszercsalád egyik legkedveltebb tagja a fuvola, mely iskolánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A legősibb dallamhangszernek számít, csaknem 43.000 éves múltjával.

Sziporkázó, csilingelő, virtuóz hangszer a fúvószenekarok, szimfonikus zenekarok, kamara együttesek ékessége, de gyakran hallhatjuk tündökölni a könnyűzenében is.

Tanulásához szükséges egy biológiai fejlettség, valamint fizikai állóképesség. Gyermekkorban jó előkészítői lehetnek a furulya, fife (kisfuvola), vagy kanyarfejes fuvola, amelyekkel könnyedén elsajátíthatóak az alapok: a fúvós légzés, a helyes test-, kéz és szájtartás, a hangszer megszólaltatása. Már az első órától kezdve előtérbe helyeződik a közös muzsikálás, együtt zenélés. Ez a páratlan élmény eleinte a tanárral, majd idővel már a diáktársakkal, iskolai együttesekkel történik.

Minden félévben koncerteket tartunk, ahol a gyerekeknek lehetősége van fellépni, bemutatni milyen műveket sajátítottak el tanulmányaik során, így a szülők is hallhatják a sok gyakorlás gyümölcsét.

A zene mindamellett, hogy ízlést formál, élményekkel gazdagít, kitartásra, szorgalomra, bátorságra ösztönöz, a lelkünket is ápolja, szebbé varázsolja.

 • zongora

zeneisk_32

A zongora nagyon széleskörűen használható hangszer. A szóló játékon kívül kamarazenében is nagyon gyakran fordul elő. Segíti a szolfézs és összhangzattan tanulást, a hangképzést, és jellegéből adódóan zenekari átiratok megszólaltatására is képes.

Aki tanul zongorázni, annak bármilyen más hangszer elsajátítása is könnyebb.

A zeneszerzők és karmesterek egyik legfontosabb segédeszköze.
Zongoraórán a legfontosabb, hogy a gyerek megszeresse a zenét. Az egyik célunk a technikai és zenei dolgok elsajátítása, a másik, hogy megtanítsuk a növendéket úgy gyakorolni, hogy a hangszernél töltött idő valóban a fejlődését szolgálja. Fontos, hogy a gyerekek minél több kor zenéjével és azok stílusjegyeivel ismerkedjenek meg, megtanulják közben kifejezni, másoknak átadni érzéseiket, úgy hogy a játék egyúttal örömöt okozzon nekik.

 • gitár

zeneisk_18

A gitár korunk egyik legnépszerűbb hangszerévé nőtte ki magát a fiatalok körében. Némi gyakorlással könnyedén megtanulható rajta pár akkord, amiket lefogva, megpengetve, máris indulhat a közösségi program. Persze a tábortűz melletti éneklést kísérő négy akkord megtanulása után is van élet…

Tanáraink a gitárok több fajtáján is megtaníthatják a különböző technikákat a szorgalmas növendékeknek. A kezdők az alapokat többnyire akusztikus gitáron sajátítják el, de a későbbiekben lehetőségük van tanulni szóló gitáron, elektroakusztikus gitáron és basszusgitáron is a zeneiskolánkban.

 

Az egyéni oktatás iskolánkban egyéni tanmenetet is jelent, melyet a tanár a kis gitárossal az ő érdeklődési körét, lehetőségeit is figyelembe véve állít össze. Így valóban megvalósul a személyre szabott hangszertanulás, egy szoros együttműködés keretében.

 

Emellett meghívásos rendszerrel működik nálunk két zenekar is, az AlmaJam és az AlmaBeats, melynek az életébe bekapcsolódhat az, aki szorgos gyakorlással eléri az ehhez szükséges színvonalat. Az igazán tehetséges tanulók részére pedig az egész évben zajló programok több lehetőséget is kínálnak a zenei bemutatkozásra.

 

 • cselló

A cselló a hegedű után a legdallamosabb vonós hangszer, amelynek hangja a legközelebb áll az emberi hanghoz. Irodalma a zongora, az orgona és a hegedű irodalma után a leggazdagabb. A csellót nagyrészt a komolyzenében alkalmazzák. Kezdetben csak a continuo szerepét töltötte be, de mára része a szimfonikus és vonószenekaroknak. Mély hangjai kitűnően betöltik a zenekari basszusszólam funkcióját. A magas regisztere pedig képessé teszi vezető dallamok játszására. Mivel a csellistának bal kezével nem kell tartania a hangszerét, szabadabban mozog a hangszer fogólapján. Bár nagyobb távolságokat kell bejárnia a bal kéznek, mint mondjuk a hegedűnél, ez a cselló sajátos játéktechnikájával nem okoz problémát. A magyar népi muzsikálásnak is fontos kelléke a cselló. Sok cigányzenész valódi specialistája a gordonkának, amely nélkül egy cigányzenekart nem lehet elképzelni. Az ütőgardon az a magyar népi hangszer, amely formáját tekintve a gordonkát utánozza, bár játékmódja gyökeresen eltérő. A cselló napjainkan egyre inkább előfordul a könnyűzenében is. Híres csapat például az Apocalyptica és a Two Cellos. Általuk egyre többen kapnak kedvet ennek a hangszernek a tanulásához. Iskolánkban működik csellózenekar/ vonószenekar is, ahová szeretettel várjuk a gyerekeket.

 • trombita

zeneisk_27A trombita a nyugati zenében használt tölcséres fúvókájú, más néven rézfúvós hangszerek közül a legmagasabb hangú. Hangfekvése a kürt, a harsona és a tuba fölött van. A trombita egy változó keresztmetszetű, többszörösen meghajlított csőből áll, melynek egyik végén helyezkedik el a fúvóka, a másik vége tölcsérszerűen kiszélesedik. Anyaga sárgaréz, vagy más rézötvözet. A cső hosszának nagy részében azonos keresztmetszetű, menzúrája szűk, ennek köszönhetően fényes, érces a hangja. A tölcséres rész segít a hang sugárzásában és a hang képzésében is részt vesz. Hangszíne és virtuozitása miatt a klasszikus zenén kívül még a népzenében, a jazzbe és a pop zenében is népszerű hangszer. A zenekarok kedvelt hangszere.

 • hegedű 

A hegedű a barokk kor óta a legfontosabb hangszer a komolyzenében. A zenekarok jelentős részét teszi ki. A klasszikus hegedű a 16. század óta szerepel az európai zenében, bár eleinte sokkal kevésbé tartották arisztokratikus hangszernek, mint manapság. Fénykorát a barokk zene concertóiban és a hegedűvirtuózok korában élte, de mint szólóhangszer azóta is a legnépszerűbb hangszerek egyike. Európában a hegedű nagy népszerűségével egy időben sok országban népi hangszerré is vált. A magyar népzenén kívül többek közt német, osztrák, szláv, skandináv, ír és egyéb népzenét is játszanak rajta. A hegedű egyaránt jelentős szerepet tölt be a komolyzenében, a népzenében, a dzsesszben és a könnyűzenében. Mind a hangszer készítése, mind a hegedűn való játék művészi feladat, amelynek műveléséhez talentum és sok gyakorlat szükségeltetik. Az alapozó szakaszt elvégezve lehetőség van a vonószenekarhoz való csatlakozásra.

Csoportos zenetanulási lehetőségek

 •  AlmaJam és AlmaBeats zenekar

zeneisk_29A zenekarok életébe azok a gyerekek kapcsolódhatnak be, akik már pár éve részt vesznek a hangszeres zeneoktatásban. A fiatalok mai slágereket, könnyűzenét játszanak, melyhez a kottát a zenetanár a diákok hangszer- és ének tudásához írja meg. A zenekarok rendszeres fellépői a karácsonyi ünnepségnek és az iskola művészeti gála koncertjének (a Klauzál Művelődésiházban). A zenekari apparátusban szerepel: ének, zongora, szintetizátor, gitár, basszusgitár, csörgő, cajón, konga, furulya, fuvola, cselló, hegedű, fuvola.

 • Kamara zenekarok

zeneisk_28

A zenélés legszebb része, amikor már többen közösen tudnak együtt zenélni, így az élmény közössé válik. Erre szeretnénk minél több lehetőséget adni az iskolánkban zenélni tanuló gyermekeknek.

A kamarazenekarok életébe azon gyerekek kapcsolódhatnak be, akik már pár éve részt vesznek a hangszeres zeneoktatásban. A szorgalmas és elhivatott gyerekek lehetőséget kapnak, hogy különböző formációkban a társaikkal együtt zenélhessenek. A repertoárban sok stílust kipróbálhatnak: klasszikus zenei művek, musical és filmzene részletek, de a jazz és pop is a lehetőségek között van. Jelenleg is működik a zeneiskolában: cselló kamarazenekar, fúvós kamarazenekar és gitár együttes is. Igyekszünk minden évben a lehetőségeket a gyerekek részéről felmerülő igényekhez igazítani.

 

 

 

 • Calippo Gyerekkar

zeneisk_3Iskolánk saját gyerekkarral büszkélkedhet, mely rendszeres fellépője az iskolai rendezvényeknek, kerületi hangversenyeknek. A kórust gyermekeink nevezték el kedvenc jégkrémjükről, így kapta meg a Calippo nevet, s a kapnak azóta is a gyerekek minden év végén egy Calippo fagyit jól megérdemelt munkájuk jutalmaként.
Az éneklésbe azok a tisztán éneklő diákok kapcsolódhatnak be 6 évesektől a 10 évesekig, akik vállalják, hogy heti rendszerességgel járnak kóruspróbára és a fellépéseken szerepelnek. A gyerekkar repertoárja a népdaloktól kezdve a komolyzenén át egész a musical-ekig terjed.

 • Vadalma- Felsős Jazz Énekkar

Régi vágyunk vált valóra a kórus létrehozásával! Olyan gospel, jazz és popdalokat énekelhetnek a fiatalok, melyek mai, ismert slágerek. A kórusba olyan fiatalok jelentkezhetnek, akiknek már kialakult a képességük önálló szólamvezetésre, több szólamban való éneklésre. Az énekkarok rendszeres szereplői az iskola rendezvényeinek.

 • szolfézs

A szolfézs megkönnyíti a zenetanulást, segít megérteni a zenei történéseket, fejleszti, finomítja a hallást.
Sokaknak ez egy fura dolognak tűnhet, pedig nem más, mint zenei titkosírás. Ha ismerjük a szabályokat, ha tudjuk, hogy mi mit jelent, akkor könnyedén eligazodhatunk a kottában. Kottát olvasni pedig olyan, mint könyvet olvasni… egészen új világok nyílhatnak meg általa az ember előtt.
A zenében rend van, mégpedig azért, mert a szabályokat mindenki betartja. Nincsenek kivételek, különben borul az egész rendszer. Ahogy a gyerekek tanulják a szolfézst (fejlesztve vele a készségeiket), ez a rend automatikusan beépül az életükbe, és az élet különböző területein egyszer csak megjelenik ez a fajta igényesség. A zenei rend mindennapi renddé válhat.
A szolfézs tanulásával fejlődik a memória, formaérzék, ritmusérzék. Ennek birtokában egészen más szinten lehet kapcsolatba kerülni a zenével. Ha csak olvasok valamit, de nem értem teljesen, hogy miről szól a történet, akkor is gyönyörködhetem benne, de akár le is maradhatunk a lényegről.

 • Játékos hangszerismeret

Vannak gyerekek, akik ösztönösen ráéreznek arra, hogy mely hangszer áll közel hozzájuk, ám van, akiknek ez a sugallat nem jön elsőre. Nekik szeretnénk megkönnyíteni a hangszerválasztást ezzel a foglalkozással. Itt a gyerekek az év folyamán sok minden egyéb mellett kipróbálhatják a zeneiskolában tanulható hangszereket is és ráérezhetnek a szívükhöz közelálló hangszerre és zeneórára. Nulladikosok és elsősök jelentkezését várjuk ebbe a csoportba!

 • „Ütős” csoportos foglalkozás

Csoportos ritmusfejlesztő foglalkozáson a képességfejlesztésen túl, mindenféle ütős hangszer segítségével kalandoznak a gyerekek a ritmusok világában. A foglalkozás célja, hogy a gyerekek játék közben fejlődjenek, tanuljanak és így megkapják a ritmikai alapjait a későbbi zenetanulásnak!
Minden órának része a zeneelmélet alapozása, a technika fejlesztése, és dalok megtanulása, figyelembe véve az egyéni képességeket, fejlődési tempót. Tanév végére a diákok tudni fognak legalább 2-3 ritmus alapkíséretet egy ismert dalhoz, tisztában lesznek az alapritmusokkal és szünetekkel, gyakoroljuk a tempótartást, egyenletes kíséretet. Elsősorban alsósok jelentkezését várjuk ebbe a csoportba!

 • Ukulele csoportos foglalkozás

Kezdők számára hirdetjük meg ezt a lehetőséget. A gyerekek csoportos formában tudják megtapasztalni a zenélés örömét. A kisebb kezekhez jó kezdés egy ilyen kis hangszer, ami jól megalapozza a későbbi gitár tanulást. Játékosan megismerkednek a gyerekek a legkönnyebb akkordokkal, pengetés technikával a kedvenc dalaikat játszva. Tanáruk fantasztikus ötletekkel, dalokkal és kreatív ötletekkel várja a jelentkezőket.

 • Zene-bona

A nulladik évfolyamon működő zenebona foglalkozás célja elsősorban a zene megszerettetése a kisgyermekekkel. Fejlesztjük a zenei alapkészségeket: zenei hallást, a ritmusérzéket, megszeretetjük az éneklést. Legfontosabb, hogy az ismeretszerzés egy örömteli folyamat legyen.  A foglalkozások a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével játékos formában zajlanak, melyeken sokat énekelünk, mondókázunk, különböző ritmus-és hallásfejlesztő játékokat játszunk. A közös éneklések ráébresztik a gyerekeket a zene szépségére, segíti őket a jellemfejlődésben, és nem utolsó sorban igazi összetartó közösséget kovácsol.

Extrák:

 • Hangtál (hangfürdő, hangmasszázs)

A tibeti hangtál működése a rezgéseken alapul. Mivel a testünk kétharmada víz, így az kiválóan vezeti a rezgéseket. A rezgés úgy terül szét a szervezetünkben, mint a hullámok a tóba dobott kavics esetében. A megszólaltatott tál az emberben felgyülemlett és besűrűsödött alul rezonált energiákat feloldja, majd gyógyító rezonanciával tölti fel.

A hangtálak három szinten hatnak a szervezetre, ezáltal a testet, a lelket és a szellemet kezelik.

A hangfürdő egy egészen különleges hallás-és rezgésélményt nyújtó csoportos meditációs „utazás”, melynek során tibeti hangtálak és különleges intuitív hangszerek (koshi, tingsha, óceándob, sansula) hallhatók.

A hangfürdő során a gyermekeknek semmi más dolguk nincs, mint kényelmesen elhelyezkedni a szivacsokon vagy párnákon, a legjobb, ha hanyatt fekve becsukott szemmel. A tálak hangja megérinti a legbensőbb énjüket, harmóniát teremt lelkükben és testükben. Nyugtató rezgések járják őket át. A gyerekek nagyon érzékenyek és fogékonyak a szépre, a nyugodt, harmonikus energiákra. A hangfürdő a stresszek elengedésére, megtisztulásra és feltöltődésre, valamint érzékszerveik fejődésére is hatással van.

A tálak alkalmazhatók egyéni terápiás céllal is felnőtteknél és gyerekeknél is egyaránt.

Zenetanárok bemutatkozása, elérhetősége

Rajz Andrea: zeneiskola szakmai vezető, magánének és hegedű tanár
http://www.ujbudaialma.hu/rajz-andrea/

Hütter Dóra:  énektanár, szolfézstanár, magánének- és gitártanár, az ukulele és a zene-bona csoport vezetője, Calippo Gyerek­kar vezetője

http://www.ujbudaialma.hu/hutter-dora/

Béres Eszter: énektanár, szolfézstanár, magánénektanár, Vadalma Gyerek­kar vezetője,

http://www.ujbudaialma.hu/beres-eszter/

Musa József: énektanár, szolfézstanár és gitártanár

http://www.ujbudaialma.hu/musa-jozsef/

Gróf Kata: zongoratanár, korrepetítor

http://www.ujbudaialma.hu/grof-kata/

Csemer István: zongoratanár, korrepetítor
http://www.ujbudaialma.hu/csemer-istvan/

Sánta Barbara: zongoratanár, korrepetítor

http://www.ujbudaialma.hu/santa-barbara/

Abonyi Blanka: csellótanár, vonószenekar

http://www.ujbudaialma.hu/abonyi-blanka/

Hargitai Eszter: fuvola- és furulya tanár
http://www.ujbudaialma.hu/hargitai-eszter/

Rajz József: trombita-, gitártanár, Játékos hangszerismeret
foglalkozás, Alsós- és Felsős zenekar
http://www.ujbudaialma.hu/rajz-jozsef/

Csík Dániel: gitár- és basszusgitár tanár
http://www.ujbudaialma.hu/csik-daniel/

 

 

Zeneiskolai jelentkezés

A beiratkozás 3 lépcsőfoka:

1.      Online regisztráció ezen a linken:  zeneiskolai jelentkezési felület  május elején (pontos dátum a hírlevélben olvasható) Kérjük, ezt azok is tegyék meg, akik már tanulnak nálunk, hogy biztosak lehessünk benne, folytatják tanulmányaikat.

Zeneiskolai jelentkezési lap JELENLEGI ZENEISKOLÁSOKNAK 2022-2023 

Zeneiskolai jelentkezési lap ÚJ JELENTKEZŐKNEK 2022-2023

2.      A zenetanárok az újonnan jelentkező gyerekeket meghallgatják, majd értesítenek minden érintett szülőt, hogy azt a zenetanulási formát javasolják–e a gyerekeknek, amire jelentkeztek, figyelembe véve az életkori, zenei és fizikai adottságokat.

3.      A zeneiskola első féléves tandíjának befizetése, melynek határideje  június 5. A második félév fizetési határideje  január 5.

Nagyon fontos, hogy a jelentkezés, meghallgatás után a féléves tandíj összegét rendezzék az iskola felé, mert csak azon gyerekek számára tudunk zeneoktatást biztosítani, akiknél a befizetés megtörtént.

Zenetanulás díja:

2022/23 tanévben:

“A” és “B” tagozatos  zenetanulás díja: előző tanévi díj inflációval növelve 185 000 Ft
“C” tagozatos zenetanulás díja: 220 000 Ft/tanév
Játékos hangszerismeret díja: előző tanévi díj inflációval növelve 166 000 Ft

“Ütős” csoport díja: előző tanévi díj inflációval növelve 166 000 Ft

Ukulele csoport díja: előző tanévi díj inflációval növelve 166 000 Ft

Eseménynaptár

Az Új Budai Alma Mater Általános Iskola mindig is híres volt a sok-sok közösségépítő programjáról, melyeken a gyerekek felelősséget, összetartozást tanulnak… melyeken sokan, talán életre szóló barátságot kötnek. Nincs ez másképp a zeneiskolával sem. Bár a zeneiskolások legtöbbször fellépéseikkel örvendeztetik meg a hallgatóságot, a próbákon, a közös fellépések előtti izgalomban ugyanúgy megtalálják azt az örömforrást, ami segíti őket további pályájukon.

 • Szeptember- október – Őszi zenés kirándulás
 • November- Őszi tanszaki koncertek
 • December – Tanárok adventi koncertje, Iskolai karácsonyi ünnepségen való szereplése a zenekaroknak és a kórusoknak
 • Március eleje – Tavaszi tanszaki koncertek
 • Április – Május Művészeti Gálakoncert
 • Június eleje – Év végi vizsga
 • Június – Tanárok koncertje az erdei iskola programjaként

 

Reméljük, valamelyik következő programon nem csak találkozhatunk, de együtt is zenélhetünk!

Gyakran ismételt kérdések a zenetanulással kapcsolatban

Galéria

 Gyerekszáj

 • 7. osztályban a romantika korát tanuljuk a XXI. század gyerekeivel
  - Kíváncsi vagyok, Liszt Ferenc youtube csatornáján milyen sok millió feliratkozó lehetett volna az ő korában.
 • - Haydn megírta a Búcsú szimfóniát, ezzel elérte, amit a zenészek kértek, a gróf beadta a derekát.
  - Igazán írhatott volna egy Anti-matekdoga szimfóniát is…

Első osztály, 11. nap.
“Mikor lesz évzáró?”

 • - Haydn mutálódott, ezért kitették a kórusból.
  - Úgy érted, mutált a hangja…
 • - Vegyétek elő a munkafüzetet!
  Egyik 6 éves: Én csak úgy hívom: mókafüzet
 • Én olyan jól fogok viselkedni, hogy nem ki fogsz akadni, hanem be fogsz akadni!
 • Johann Sebastian Bach Megírta a Démon toccata és fúgát.
 • - Sorold fel kérlek újra a hangnemeket!
  - Nem értem, miért érdekel ez téged ennyire…
 •  “Előadásmódjukat tekintve megkülönböztetünk tempo giusto (feszes), parlando (elbeszélő), rubato (szabad előadású) népdalokat.”

Egyik fiú: “Értem. Szóval akkor van feszes, rap és free style.”

 • - Ki tudná megmondani, hogy kik énekelték a gregoriánt és mikor?
  - Az a középkori keresztény team volt.
 • Gyerekeknek magyaráztam, hogy miért fontos a zeneiskolai meghallgatás, mire az egyikőjük hátradől és ezt mondja a többieknek:
  “Gondoljatok bele, ez azért érthető, hiszen az űrhajósoknak is van felvételi…”
 • Kékszakállú megbabonázott pillanataiban a 8. osztály:

“Mit tudott ez a Kékszakállú, h Judit így belezúgott?”
“Biztos a Kékszakállú csinálta ezt a várral? Nem lehet, h így olcsóbban jutott hozzá, használtan vette?”
“Azért ez eléggé depi end lett…”

“ Judit önként és DALOLVA ment be a várba…”
“A konyhába mikor nyitnak be? Ezek sosem esznek?”
Egyszer csak belép Péter bácsi:
” Nem félsz, Péter báááááácsi????” énekelte az egyik fiú….

 • 2/4 és 3/4-es  ütemű népdalt tanulunk, pár órája gyakoroljuk, hogy ezek váltakozó ütemű dalok.

- Gyerekek, milyen ütemű népdal ez?

- Vállalkozó ütemű!

 •  “Nézzük az opera receptjét. Mi kell hozzá?”

Gellért: “Opera-tőr!”

 • - Gyerekek! Ma volt az elsősökkel órám és már ők is megtanulták, hogyan kell helyesen ülni éneklés közben.
  - Jó, de ők még mindent elhisznek!
 • 2. osztályban:
  - Milyen szolmizálciós hangokat tanultunk tavaly?
  - A sza-lá-miiiiit!
 • - Mikor annyi idős voltam, mint Te, nekem Schubert volt a kedvencem.
  - Hát, nekem Rihanna.
 • - Gyerekek, miért kellett a népdalokat összegyűjteni?
  - Mert különben a mennybe mentek volna…
 • Március 15-re készülünk:
  - Ki tudná megmondani, hogy Petőfi Sándor melyik híres versével buzdította a márciusi ifjakat?
  - Az Anyám tyúkjával!
 • Belső hallást fejlesztettük ma a gyerekekkel. Magyarázom nekik, hogy a belső hallás, az olyan, mint a “belső látás”.
  - Ha behunyod a szemed, magad elé tudod képzelni az anyukád arcát. A hallás is ilyen. Ha csend van, akkor is hallhatsz belül dallamot. Most csukd be a szemed és képzeld magad elé az anyukád arcát. Sikerült?
  - Én a hörcsögömet láttam!
 • Próbálom megtanítani a gyerekeknek, hogy a népdalok szájhagyomány útján, nem pedig szájról szájra terjednek. Az eddigi eredmények:
  - Ki tudja megmondani, hogyan terjednek a népdalok?
  - Mint a futótűz!
  - Hm… reméljük… esetleg más ötlet?
  - Szájról fülre!
 • - Lassan be kéne már hangolni ezt a zongorát, nem?
  - Vagy csak tedd arrébb a kezed, hogy egyforma hangokat játssz!
 • - A rockgitárosok miért nem használnak pengetőt?!
  egy lány a hátsó sorból, aki már 3 hónapja tanul gitározni:
  - Hát képzeld, használunk!
 • - Peti! Azt zongorázd, ami a feladat, ne a Számárindulót!
  - De tanárnő én most bomlok!
 • Gabi néni! Hogy is kell tapsolni a fiszt?