Általános tudnivalók

Az Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Óvoda Budapesten, a XI. kerület zöldövezeti részén, a Kamaraerdő mellett található.
Intézményünk magán fenntartású, a szülők alapoktatáson felüli támogatást fizetnek. Nulladiktól nyolcadik évfolyamig jelenleg 250 gyermek jár hozzánk. Az osztályok létszáma 10 és 20 fő között mozog, és a későbbiekben sem szeretnénk magas osztálylétszámokat.
A tantestületünkben 50, a gyermekközpontú pedagógia, a korszerű nevelési gyakorlat és módszertani sokszínűség mellett elkötelezett kreatív pedagógus dolgozik.
Iskolánkban az egyéni igényeknek megfelelően logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés és tehetséggondozás is zajlik. A fejlesztő-csapatban logopédus, pszicho-pedagógus, mozgásnevelő, mozgásterapeuta és támogató tanár segíti a pedagógusok munkáját. A gyerekek készségfejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján zajlik. Pedagógusaink közül sokan speciális képzéseken vettek részt, hogy a tantárgyukhoz szükséges készségek egyéni fejlesztését gyógypedagógiai módszerekkel is támogathassák.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy olyan személyre szabott oktatást nyújtó iskola legyünk, ahol gyermek és szülő a minőségi oktatás szolgáltatásait egy helyen elérheti. Iskolánk családias légkörrel fogadja és a szülőkkel szoros együttműködésben neveli a gyermekeket.
A kis létszámú osztályokban eredményes, aktív munka folyik.

Értékelési rendszerünk
Gyermekeinknél igyekszünk a pozitív megerősítéssel motiválni, hiszen célunk az önismereten alapuló egészséges önbizalom kialakítása. A szülőkkel való szoros, napi kapcsolattartás, a közös értékrend garantálja azt, hogy a gyerekek a pontosan kijelölt, szigorú, de ésszerű keretek között biztonságosan és szabadon, magabiztosan tölthetik napjaikat.
Az alsó tagozaton a szöveges értékelés mellett második osztály végétől már osztályzatokat is adunk. Felső tagozaton a szokásos értékelési rendszert használva félévkor és évvégén is jegyeket kapnak a bizonyítványba a diákjaink.
Emellett minden osztályban elsőtől nyolcadikig negyed és háromnegyedévkor Tudósító füzetet vihetnek haza a gyerekek, amelyben minden tanár személyre szabottan leírja, hogy mit tanultak az adott időszakban, hogyan látja a gyerek fejlődését, miben ügyes, és mi az, miben még változnia kell.

Módszereink
A minisztérium által engedélyezett tankönyvcsaládokból oktatunk, ezek mellett saját feladatlapokkal, kiegészítő olvasmányokkal gazdagítjuk a tanórákat. A számítógépterem mellett minden osztályban van számítógép internet hozzáféréssel, ami lehetővé teszi a projektor használatát, power point bemutatókat, SULINET feladatok megoldását, filmrészletek, animációk, zeneművek bemutatását. A szemléltetés klasszikus formáit is mindennap használjuk (táblai, fóliás vagy nyomtatott órai vázlatok, plakátok, színes applikációk stb.). Elterjedt módszer a kooperatív tanítás, mely olyan, feltétlenül fontos és elengedhetetlen képességeket fejleszt a diákokban, mint a figyelem, empátia, felelősségvállalás, önzetlen segítés, kommunikáció, szervezőkészség vagy tolerancia. A gyerekek motivációját, érdeklődését játékos feladatokkal, változatos és dinamikus munkaformával tartjuk fent. A hagyományos, frontális óramenet mellett egyénileg, párokban, csoportokban is dolgoznak a diákok. Ezek a munkaformák jó lehetőséget nyújtanak a differenciálásra.

Napirendünk
A gyerekek fél nyolc és háromnegyed nyolc között érkeznek meg. A napot egy közös reggelivel és beszélgetéssel indítjuk. Itt az otthonról hozott elemózsia elfogyasztása közben alkalmuk nyílik személyes élményeik megosztására és az egymásra hangolódásra. Így sokkal hatékonyabban kezdődhet az oktatás nyolc órakor.
A negyvenöt perces tanórákat tizenöt perces szünetek váltják, amelyeket a diákok az udvaron vagy a játszósarkokban tölthetnek el. Ebéd után szabadidősáv következik, majd három órakor kezdődik a tanulószoba, ahol a gyerekek osztályfőnökeik, szaktanárok segítségével készítik el házi feladataikat. Az uzsonna után lehetőség van még szakkörök választására, vagy ügyeletet tudunk hat óráig biztosítani.