Műhelyek

A tehetségműhelyek 8-10 fő részvételével, féléves rendszerben működnek.
Az év eleji, illetve félév eleji beválogatás után szaktanárok irányításával történik a műhelymunka, ahol a gyerekek személyre szabott gondozásban részesülnek. A félév végén értékelést kapnak a gyerekek és a szülők, a résztvevők pedig egy elégedettségi kérdőívet töltenek ki, mely a minőségbiztosítás szempontjából nagyon fontos visszajelzést ad a műhelyt tartó kollégáknak.

 

A tehetségműhelyek munkájába bepillanthat  Mátyás Attila fotóinak segítségével.

Zenei tehetségműhely
A műhely résztvevői 60 perces foglalkozásokon vesznek részt hetente, ahol interaktív módon a zene különböző ágazataival ismerkednek meg. Fejlesztjük hallásukat, ritmusérzéküket, énektudásukat, és megtanítjuk nekik néhány különleges hangszer használatát.
A zenével kapcsolatos minden olyan dolgot kipróbálnak, melyre az ének-, illetve szolfézsórák keretein belül csak nagyon kevés lehetőség adódik. Találkozhatnak itt a gyerekek irányított zenehallgatással, érzékszervekhez kapcsolódó zenés alkotással, zenekari és karmesteri játékokkal, különféle dalfeldolgozással, és dalszerzéssel.

Képzőművész tehetségműhely
Heti egy órában nyílik alkalmuk a rajzban tehetségeseknek arra, hogy számukra új, nem szokványos technikákkal ismerkedjenek meg, és megtalálják a számukra legmegfelelőbb eszközöket és alkotási módszereket.
Mindenki a saját életkorához és ügyességéhez mérten kap gondozást, munkáik minősége és kidolgozottsága pedig arról árulkodik, hogy az irányított munka mennyire inspirálja és fejleszti kreativitásukat, technikai tudásukat.
A félév során elkészített munkák a faliújságot díszítik és az iskola galériájában kerülnek kiállításra.

Alsós és felsős tehetségműhely
Azok a gyerekek, akik az azonosítás során motiváltnak, kreatívnak és valamilyen tantárgyból vagy tehetségterületből kiemelkedőnek bizonyultak lehetőséget kapnak arra, hogy hasonló képességű gyerekek társaságában egy közös projekten dolgozzanak.
A 2., 3. és 4. osztályos gyerekek az alsós műhelyben tevékenykednek, az 5., 6., 7. és 8. évfolyamra járók pedig a felsős műhelyben bontakoztathatják ki képességeiket.
Mindig egy előre, közösen megbeszélt projekten dolgoznak együtt a gyerekek, ahol ki-ki a maga érdeklődésének, tudásának megfelelő részfeladattal foglalatoskodik.
A projektek megvalósulása közben fejlődik a gyerekek kreativitása, elmélyül és megerősítést kap a már meglévő tudásuk, a közös munka során pedig fejlődnek szociális képességeik, valamint a feladat iránti elkötelezettségük.
A műhelyek heti egy alkalommal, egy illetve két órában várják a gyerekeket.

Az iskola életéről készült videok között megtalálja a felsős tehetségműhelyről készült filmünket is.