Így tanulnak a legkisebbek

Ebben az életkorban a tanulás a játék motivációs bázisára épül és mindvégig játékos jellegű marad. A tanulás alapja az óvónő és a gyermekek közös tevékenysége. Az óvónő játékosan motiválja a gyermekeket, kelti fel érdeklődésüket, irányítja figyelmüket az új ismeretszerzésre. A gyermekek kérdéseire, megjegyzéseire építve vezeti a tapasztalat-, és ismeretszerzés folyamatát. A foglalkozásainkat komplex formában tartjuk. Ennek az az előnye, hogy ugyanazt a témát több oldalról járjuk körbe. Ez megkönnyíti a gyermekek számára a megértést, feldolgozást. Nagyobb esélyük nyílik arra, hogy több ismerethez jussanak, hiszen lehet, hogy a téma egyik oldalról történő megközelítése nem áll közel egyéniségéhez, míg a másik és a harmadik játék (hiszen a foglalkozások élvezetes, tevékenykedtető játékokból állnak) megragadja fantáziáját, így segítve ismeretszerzését és ismereteinek rögzítését, rendszerezését. Ezeken a foglalkozásainkon a gyermekek egyéni fejlettségüknek megfelelően, differenciált feladatadással, oldott légkörben dolgoznak, énekelnek, verselnek, sok-sok mesét hallgatnak és játszanak el. Testileg erősödnek, ügyesedik a mozgásuk, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk. Környezetükkel jobban megismerkednek, állatokkal, növényekkel, közlekedéssel, évszakok változásaival foglalkoznak. Különböző ábrázolási technikák segítségével fejlődik kézügyességük, szépérzékük és önkifejező készségük. A tanulás jellege ebben az életkorban folyamatos, az egész életet átszövő, játékban integrált tevékenység. A gyermek egész nap érzékel, észlel, ismereteket szerez, ezeket elmélyíti, gyakorolja, újabb és újabb felfedezéseket tesz, ezáltal tanul. Környezetismereti programunk a környezet megismertetésére és védelmére épül. Feladatunk a gyermek érzelmi beállítódására építve a közvetlen természeti és társadalmi környezet értékeinek megismertetése és megszerettetése. Az iskola ökológiai jeles napjaihoz csatlakozva tevékenyen ismerik meg gyermekeink azokat az értékeket, melyek megóvásra várnak. Ilyen jeles napok például: Föld napja, Víz világnapja, Takarékossági világnap, Állatok napja, Ne vásárolj semmit nap, Autómentes világnap.