Mindennapos mozgás

A mozgás megszerettetése fontos feladata ennek az életkornak. Az egészséges gyerek sokkal nagyobb erőbedobással oldja meg problémáit, mint a beteg. A boldog gyermekek rendes körülmények között egészségesek, tele vannak energiával, könnyebben viselik a feszültséget. Változatos mozgáslehetőségeket nyújtunk gyermekeinknek:

 

 

  • Testnevelés

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, játékos mozgásfejlesztéssel nagyban hozzájárulhatunk az idegrendszer éréséhez, és a szocializáció folyamatához.

  •  Néptánc

Iskolai hagyományunk a heti rendszerességgel tartott néptánc óra, melynek célja, hogy megismertesse a gyerekeket hazánk népi kultúrájával. Ez a komplex fejlesztő tevékenység kihat a gyermekek esztétikai, anyanyelvi, értelmi-érzelmi életére, és ezáltal az egész személyiségére. Az óvodások éves tematikának természetesen nemcsak a néptánc, népi játékok, népdalok és hagyományok felelevenítése a célja, hanem ezeken keresztül a gyermekek mozgáskoordinációjának, ritmusérzékének fejlesztése is.

  • TSMT- Tervezett Szenzomotoros Torna

Ennek az egyéni vagy csoportos mozgásformának a fő célja, hogy segítse az idegrendszer összehangolt működésének elérését, javítsa a mozgáskoordinációt, a kitartást és erőnlétet. Ezen kívül a torna fejleszti az utánzási képességet, az összetett feladathelyzetek megjegyzését és felidézését, a mozgás és beszéd szinkronjának kialakulását, a problémafelismerést és annak megoldására törekvést, a belső kontroll kialakulását, valamint az egyszerre több dologra figyelés képességét. Mindezek eléréséhez megfelelő szintre hozza pl. a testkép és téri tájékozódás, a ritmus, a szerialitás, a vizuomotoros koordináció képességét, fejleszti a különböző észlelési csatornák működésének megfelelő szintre jutását, és segít a dominancia kialakulásában. Ezek mind a sikeres iskolai beválás feltételei.

Mindezt igyekszünk jó hangulatban, sok eszköz használatával, játékos formában elérni.

  • Gyermekjóga szakkör

A gyermekjóga célja a gyerekek mozgásigényének kielégítése, érzelmi intelligenciájának fejlesztése valamint a felhőtlen jókedv és nyugodt légkör kialakítása. A gyerekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, melynek minden egyes pillanatát átszövi a mese és a játékosság. Elősegíti az óvodából az iskolába való átmenetelt is hiszen közben fejlődik a gyermekek társakhoz való jó viszonya, fejlődik  testsémája, memóriája, figyelme és testtartása.

  • Vitamintorna szakkör

Torna, ami a testünknek vitamin. Zenére végzett játékos tartásjavító, talpizom erősítő, egyensúlyt, koordinációt, finommotorikát fejlesztő, koncentráló képességet fokozó speciális gyakorlatok meghatározott sorrendben. És nem utolsó sorban, ami lényeges eleme a Vitamintornának a testkép, a testtudat kialakítása, valamint az örömszerzés a mozgáson, zenehallgatáson keresztül.