Titkárság pénztári órák

A titkárságon, az alábbi napokon tartunk pénztári órát, amikor készpénzes befizetéseiket megtehetik:

Kedd: 7:30-14:00
Csütörtök: 14:30-17:30
Ebédszünet: 14:00-14:30

Lehet-e az iskolába jelenleg jelentkezni?

A 2024-2025-ös tanév  első évfolyamára és az óvodába a jelentkezési felület 2023. március 15-én nyitjuk meg.

 Részleteket itt olvashat.

Milyen óraszámban tanulják az angolt? Van csoportbontás az iskolában? Tudnak-e ”kéttannyelvű” környezetet biztosítani anyanyelvű gyermekek számára?

A kötelező nyelvi órák száma 1-3. évfolyamon heti három, 4-8. évfolyamon heti 4 óra. Szabadon választható fakultációs rendszerünkben ez plusz órákkal egészíthető ki. Tizenöt fős osztálylétszám felett csoportbontásban tanítunk.

Alsóban és felsőben is tartunk Tehetségműhelyt, melyre a pedagógusok hívják meg a gyerekeket.

Iskolánkban intenzív, kommunikáció központú angol nyelvtanítás, nyelvtanulás folyik. Célunk, hogy a gyerekek számára használható nyelvtudást adjunk. 

Iskolánk nem kéttannyelvű intézmény,  azoknak a diákjainkak, akik valamilyen okból kifolyólag anyanyelvi tudással érkeznek hozzánk felajánljuk, hogy bekapcsolódhatnak a tehetségműhely munkájába. 

Kiknek ajánlják a zeneiskolát? Hány évesen érdemes elkezdeni hangszeren játszani?

Zeneiskolát olyan gyerekenek ajánlunk, aki zenei téren tehetséget mutatnak. Ha bármilyen kétségünk van affelől, hogy a gyermekünknek van –e zenei tehetsége, kérjük meg az iskolából egyik zenetanárt, hogy mondjon véleményt, javasolja –e a zeneiskolát.

Hangszerfüggő, hogy mikor kezdjen gyermekünk bármilyen hangszeren tanulni.  Furulyázni már 5 éves kortól nyugodtan lehet, zongorát inkább 6-7 éves korban érdemes kezdeni, gitárt 8 éves kortól ajánljuk.

Milyen sportolási lehetőséget biztosít az iskola?

Részleteket lásd Sport címszó alatt.

Milyen módon biztosítja az iskola a gyerekek számára a megfelelő egyéni fejlesztést?

Minden gyerek az iskolába kerüléskor, és probléma esetén szűrésen esik át az iskolánk fejlesztő csapata által. A csapat tagjai logopédiai, pszicho-pedagógus, fejlesztő pedagógiai, mozgásfejlesztő, valamint mozgásnevelő szakemberekből állnak. Egyéni fejlesztési tervet készítenek minden gyermekről, és a fejlesztés eszerint zajlik.

Ha a gyermekem le van maradva valamilyen tantárgyból, vagy éppen nem jól teljesít van-e mód felzárkóztatásra?

Igen, tantárgyi lemaradás, nehézség esetén korrepetálás keretein belül a tanítója, tanára segítségével dolgozhat , illetve logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a gyermek a felzárkóztatását az iskolában.

Megoldott-e a tehetséggondozás az iskolában?

Igen, órákon és külön foglalkozás keretein belül is alkalom nyílik tehetséggondozásra. Részletekért lásd még Tehetségpont címszó.

Kell valamiből vizsgázniuk a gyerekeknek?

Felső tagozaton minden évfolyamon tartunk tantárgyi vizsgákat. Ötödikben történelemből, hatodikban magyarból, hetedikben matematikából, míg nyolcadikban természettudományokból kell vizsgáznia diákjainknak. Angol nyelvből a felső tagozat minden évfolyamán kell a diákoknak szóbeli vizsgát tenniük előre meghatározott tételsor alapján.

Megírják a gyerekek a leckét az iskolában? Van hétvégi házi feladat?

Minden osztályban tanulószobát tartunk délután három órától az osztályfőnökök és a szaktanárok vezetésével. Itt általában elkészülnek a feladataikkal a gyerekek. Péntekenként nincs tanulószoba, hanem hétvégi házi feladat van, havonta egy leckementes hétvége kivételével. Az iskolai szünetekben nem kapnak házi feladatot a diákok.

Meddig van nyitva az iskola?

Reggel héttől este hat óráig.

Mikortól tanulnak a gyerekek informatikát?

Harmadik osztálytól tanulnak végig nyolcadikig.

Milyen tankönyvekből tanulnak a gyerekek?

A munkaközösségek szabadon választhatnak a minisztérium által jóváhagyott tankönyvcsaládokból.

Mikor van lehetőség arra, hogy a szülők beszéljenek a gyerekükről az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal?

Minden pedagógusnak heti rendszerességgel van kijelölt fogadóórája. A féléves bizonyítványok kiosztása után szülői értekezletet, a negyed és a háromnegyed éves tudósítás után, fogadóórát  tartunk, amely pontos idejéről mindig az előtte való héten már a faliújságról lehet tájékozódni. Az osztályfőnökökkel pedig reggel, érkezéskor, délután, távozáskor is tudnak személyesen beszélni.

Hogyan értesülnek a szülők az iskola eseményeiről/ a gyerek tanulmányi eredményeiről?

Az eseményekről a szülőket mindennap Hírlevélben értesítjük, amit e-mail-en kapnak meg. Az osztályprogramokról az osztályfőnökök is tájékoztatják a szülőket elektronikus és a faliújságon nyomtatott formában is. A gyermekek tanulmányi eredményeiről Mozanaplón keresztül értesítjük  a szülőket.

Miben különbözik ez az intézmény a többi iskolától?

Küldetésnyilatkozatunkban megtekinthetik, mi az ami számunkra igazán fontos. De talán kiemelnénk az alábbiakat: különbözik a légkörében, hangulatában, a diákok és tanárok kapcsolatában, a módszertani sokszínűségében, a programok színességében.

A szülők is részt vehetnek az iskolai rendezvényeken?

Vannak olyan rendezvények, amelyekre az szülőket is szívesen várjuk, ilyen a farsang, a majális, a szüreti mulatság, vannak olyan rendezvények, amiket kifejezetten a gyermekeknek szervezünk, ilyen pl. mikulás-váró, adventi műhelyek, stb.
Az éves munkatervben mindig jelöljük, hogy melyek azok a programok, amelyek a szülők és más vendégek részére is nyitottak.

Hogyan segítik az első osztályosok iskolakezdését?

Az iskolakezdés előtti évben kéthetente tartunk Ovis csalogató foglalkozásokat, ahol a leendő elsősök megismerkedhetnek az iskolánkkal, tanárainkkal, társaikkal. A végleges osztály kialakulása után, májusban, minden héten egy alkalommal Iskolára hangoló órákat tart a két leendő osztályfőnök, ahol közös játék által megkezdődik a kis közösség összeszoktatása.
Az iskolakezdés első hat hete pedig egy előkészítő időszak, amikor a kis nebulóknak van idejük hozzászokni az iskola szabályaihoz, életéhez.

Nem túl nehéz a felső tagozat negyedik osztály után?

Fokozatosan készítjük fel a gyerekeket a felső tagozatra. Már harmadik osztálytól bevezetjük a szóbeli feleleteket, kiselőadásokat, gyűjtőmunkát, így a diákoknak van idejük felkészülni a kihívásokra. Ezt segíti a tanulásmódszertan óra 4.-ben, heti egy órában, amely szintén sok hasznos tippet ad nekik a tanulásuk minőségének fejlesztésére. A felsős pedagógusokat pedig ismerik, hiszen kirándulásokon, szakkörökön, erdei iskolában, napközis táborokban együtt vannak az alsósok és a felsősök.

Hogyan értékelik a gyerekeket az iskolában?

Részleteket lásd az Általános információk, Értékelési rendszerünk címszó alatt.

Van lehetőség év közben is bekerülni az osztályokba?

Igen. Részleteket lásd a Felvétel menete címszó alatt.

Mennyibe kerül az oktatás az iskolában?

Részleteket lásd a Támogatás címszó alatt.

Kell-e fizetni a zeneoktatásért?

Igen.

részletesen a Támogatás oldalon

Kell-e fizetni a szakkörökért, fejlesztő és tehetséggondozó órákért?

Nem.

Járnak-e a gyerekek úszni?

Igen járnak, a második osztályos tanulók.

Van-e az iskolának tornaterme, egy héten hány testnevelés óra van?

Van tornatermünk. Hetente három testnevelés óra van, ebből elsőtől hatodik osztályig egy tánc. A szakkörök között számos sportfoglalkozás közül választhatnak még diákjaink.

Hogyan folyik az étkeztetés az iskolában?

Melegítőkonyhás étkeztetés van, az iskolások ebédre és uzsonnára tudnak befizetni, az ovisok egész napos étkezésre (reggeli, ebéd, uzsonna).

Árak a Támogatás oldalon.

https://www.ujbudaialma.hu/tamogatas/

Mennyire átjárható ez az iskola más általános iskolákkal?

Teljes mértékben. Az alapvető elvárásokat és követelményeket minden korosztályra tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv, ami a mi tantervünk alapjait is meghatározza. Az egyes tankönyvek használatából adódó különbözőségek az iskolák között általában könnyűszerrel áthidalhatók.

Hogyan biztosítja az iskola a zökkenőmentes átmenetet a nyolcadik osztály és a gimnázium között?

Régi diákjaink rendszeresen visszajárnak, és hozzák a híreket, jó tanácsokat a felsősöknek. A nyolcadikosok egy iskolát meg is látogatnak közösen az osztályfőnökükkel. A teljes felső tagozaton minden évben tartunk tantárgyi vizsgákat, hogy a gyermekek szerezhessenek vizsgarutint és nagyobb anyagrészekből való felkészülés rutinját. Hetedikben heti két órában, nyolcadikban heti négy órában tartunk felvételi előkészítő foglalkozásokat, ez nagy segítség a végső megmérettetésnél. A szülőkkel az osztályfőnök és egy szaktanár még a jelentkezések előtt személyes konzultációt tart, hogy biztosan a megfelelő iskolát válasszák a gyermekük számára.

A nyolcadikosok év végére le tudják-e tenni a középfokú nyelvvizsgát?

Nagyon ritka, hogy egy 14 éves gyermek olyan fogalmi érettség, illetve általános tájékozottság birtokában legyen, hogy a nyelvvizsga követelményeinek eleget tudjon tenni. Tehát még ha nyelvi felkészültsége lehetővé is tenné ezt, az előbbi kettő hiánya nem. A gyermek középfok azonban reális célkitűzés lehet a tehetségesebb gyerekeknek.