Óvodából iskolába

Köztudott, hogy a 6-7 éves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Nem csoda, hiszen gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. A megszokott bioritmusa, napirendje felbomlik. Kötelességei, feladatai lesznek, lerövidül a játékra szánt idő, s ráadásul teljesen új közeg, idegen felnőttek, gyermekek veszik körül. Megváltoznak a családban is a feléje irányuló elvárások.

Éppen ezért, olyan légkör kialakítására törekszünk, ahol a gyermekek fokozatosan szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához, ahol jól érzik magukat. Ennek megvalósulásához a legfontosabb a szorongásmentes, bizalom teli, biztonságot nyújtó nyugodt légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás.

Az alsós termek kialakításánál, berendezésénél is figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat: helyet kapnak az oviban már jól megszokott játékok, a mesesarok –pihenőkuckó, és a kiscsoportos foglalkozásra alkalmas tanulószigetek.

Az ovi-suli átmenet nehézségeinek csökkentésére a következőket alkalmazzuk:
•    a képességek fejlettségi állapotának feltérképezése
•    a gyerekek közötti differenciák figyelembevétele
•    egyénre szabott, differenciált minőségi oktatás
•    elfogadó, segítő, együttműködő szemlélet
•    állandó motiváció, játékosság
•    személyes kapcsolattartás az óvoda-iskola között
•    szülőkkel való napi kapcsolattartás
•    sikerélményhez juttatás, pozitív értékelés
•    szöveges értékelés, TUDÓSÍTÓ

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy a gyermekek szívesen járjanak hozzánk, a tudásnak értéke legyen, nyitott, érdeklődő, testileg – lelkileg egészséges fiatalok kerüljenek ki intézményünkből. Folyamatosan segítjük egyéni képességeik kibontakoztatását. Gyermekeinket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre neveljük!

Sok-sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel alapozzuk meg az olvasás, írás tanulását. Nálunk az első osztályban késleltetetten tanulják a gyerekek az olvasást, ez azt jelenti, hogy egy hosszú előkészítő időszak után október környékén kezdik a betűtanulást. Természetesen, aki tud már olvasni, az neki való feladatokat kap.

A matematika tanulásánál is tevékenységekkel: kirakással, mozgással, megformázással, leszámolással, kopogással és mindenféle érzékszervi tapasztalással megerősítve alapozzuk meg a számfogalmat, a műveleteket. A kézműveskedés, a rajzolás, mozgásos játékok a tanulás fontos részei.