Napirend

A napirend hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Biztosítja a gyermek változatos, gazdag tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkorának és egyéni szükségleteinek váltakozását. Segíti az iskolai életre való felkészülést.

 

 

7:00-7:30    Reggeli ügyelet, szabad játék.

7:30-8:30    Gyermekek érkezése, szabad játék, reggeli csevegő.

8:30-9:00    Reggeli, gondozási tevékenységek.

9:00-11:45    Foglalkozások váltott rendben:

      • anyanyelvi nevelés mesével, verssel, dramatizálással
      • környező világ tevékeny megismerése
      • matematikai képesség és készségfejlesztés
      • zenei nevelés
      • vizuális nevelés
      • mozgásfejlesztés – mindennapos testnevelés, hetente egyszer nagy torna a tornateremben
      • angol nyelvi gyakorlatok, játékszituációk, énekek, körjátékok
      • néptánc
      • iskolaelőkészítő foglalkozás
      • zenei képességfejlesztő foglalkozás

Közben:     Testápolási teendők, szabad-irányított játék, levegőzés.

12:00-12:30    Ebéd, gondozási tevékenységek.

13:00-15:00    Mese és csendes pihenő. Aki nem alszik, annak lehetősége van a mesehallgatás után a csoportszobában játszani, feladatlapozni.

14:00-15:00    A nem alvóknak szabad játék; alkotó-kézműves tevékenységek – egyénenkénti vagy kis csoportos részképesség fejlesztés.

15:00-15:30    Uzsonna, gondozási tevékenységek.

15:30-16:30    Levegőzés, szabad játék.

16:30-18:00    Esti ügyelet, szabad játék.

A gyerekek egyéni órarend szerint részt vesznek szükség esetén logopédiai foglalkozásokon, illetve mozgásfejlesztő alapozó terápiás foglalkozáson. Lehetőség van bizonyos szakkörök munkájába is bekapcsolódni. Ezek általában fél ötkor kezdődnek, egy-két kivétellel. A kínálatban szerepel vitamintorna, jóga, képzőművész, judó, kórus, tánc, labdajáték, logikaland, hangtál. Fakultatív formában költségtérítéssel mód van plusz foglalkozások igénybevételére, ilyen a zenetanulás (furulya, zongora). A napirend alapján a csoportban az óvónő dolgozza ki a gyermekek számára leginkább ideális programot. Az egyes évszakok szerint a napirend módosítható.