A tehetségről

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott, az Alma Materben is ezzel a modellel dolgozunk.

Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

         • az átlag feletti általános képességeket,
         • az átlagot meghaladó speciális képességeket,
         • a kreativitás és
         • a feladat iránti elkötelezettséget.

        Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb.

         

        A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

        A kreativitás is több elemből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység stb. Ez az összetevő is meghatározó a tehetség funkcionálásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az jellemző, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen.

        A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas szintű teljesítmény.

        Tehetségesnek tehát azok a gyermekek tekinthetők, akik kiváló adottságaik – a négy fenti összetevő ötvözeteként – alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.

        Nálunk az Alma Materben a tehetséggondozás azt jelenti, hogy minden gyermek számára megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a benne rejlő tehetségígéret kibontakozhasson. Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben, és tudjuk, hogy megfelelő keretek között a tehetség felfedezhető, kibontakoztatható.
        Ennek érdekében nagyon fontosnak tartjuk a személyre szabott oktatást, az oldott légkörben történő nevelést, és a lehetőségek minél szélesebb körű megteremtését. Kiemelt feladatunk, hogy olyan helyzeteket, alkalmakat teremtsünk gyermekeink számára, ahol alkalom nyílik tehetségük felismerésére. Ezért működik nálunk már első osztálytól a fakultációs rendszer, ezért rendelkezünk széles körű szakköri kínálattal, és ezért hívtuk életre az Újalma tehetségműhelyeit.
        Célunk, hogy a gyerekek minél szélesebb körű, minél színesebb tevékenységekkel találkozzanak, hogy ők és nevelőik is megláthassák, hogy miben ügyesek, miben tehetségesek.