Művészetek-Képzőművészet

A képzőművészet mindenhol jelen van a minket körülvevő világban. A könyveinkben, az otthonunkban, a ruháinkon, az utcákon, az épületekben, a filmekben, a televízióban, az újságainkban láthatjuk viszont alkotásaink eredményeit.
A gyerekeknek az alkotás természetes, magától értetődő tevékenysége. Nekünk az iskolában egyetlen feladatunk, hogy erre minél több lehetőséget biztosítsunk számukra. A tanórai keretek általában szűkösek, ezt mi számtalan módon gazdagítjuk. Nem csupán a technika és rajz órák feladata, hogy teret kapjon kreativitásuk, de főleg az alsó tagozaton bármely tantárgy órájának szerves része lehet az alkotás, hisz ez egy alapvető örömforrás a gyerekeknek. Kreativitásuk kiélésével az élet minden területén hasznos készségeiket, képességeiket fejlesztik.
Akik jobban szeretnének elmélyülni, szeretnének különböző művészeti ágakat alaposabban megismerni, nekik lehetőséget nyújtunk fakultáció vagy délutáni szakkör keretében még több időt fordítani erre a területre.
A kiemelkedően tehetséges művészpalánták képzésével tehetségműhely keretében foglalkozunk.

Különböző projektek és ünnepek alkalmával az egész iskola részt vesz az épület, a faliújságok, tantermek ízléses, alkalomhoz illő díszítésében.
Rendszeresen írunk ki pályázatokat saját tanulóinknak, de ezenkívül minden évben meghirdetjük a kerület óvodásainak „Zöld szemüvegen át, szép ez a világ” című képzőművészeti pályázatunkat, amire szép számmal jelentkeznek a leendő iskolások.

Az iskolánk évek óta ad helyet kiállításoknak tanulóink, tanáraink, szülők, ismerősök, barátok műveiből az Újalma Galériában. Lehet festmény, fotó, kollázs vagy montázs, iparművészeti alkotás, mi örömmel látjuk kis kiállítóhelyünkön. „Valódi” neves művészek is megtisztelnek minket azzal, hogy műveiket elhozzák hozzánk, például most télen Simon Endre képeiben gyönyörködhetett az iskola apraja-nagyja. Emellett tanévente többször is ellátogatunk a főváros múzeumaiba, kiállítótermeibe, állandó és időszaki kiállításokra. A valódi művészettel és művekkel való találkozás tovább lelkesíti a gyerekeket.

A médiaoktatás is nagy hangsúlyt kap nálunk. A nyolcadikosok órakeretben tanulják, hiszen alapvető fontosságú, hogy az iskola elősegítse a gyerekek számára a nagy mennyiségű információ minél magasabb szintű önálló feldolgozását, értelmezését, értékelését, a megfelelő szelekció elvégzését. Szabadidejükben diákjaink bekapcsolódhatnak az iskola tévé és az iskolaújság, a HÍRHOZÓ munkájába.