Művészetek-Zene

Zeneiskola bemutatása

Mindenkiben egy alkotó rejlik. Minden alkotás, teremtés. Ennek kibontakoztatása, a gyermekek személyiségfejlődésének fontos része, ezért igyekszünk többféle művészi tevékenység felajánlásával hozzájárulni ehhez.  Iskolánk mindennapjait átszövi a zene, tanulóink 75 %-a vesz részt valamilyen formában az iskola által kínált zeneoktatásban.

Kodály elve szerint neveljük gyerekeinket, valljuk: „Legyen a zene mindenié!”

 

Zeneiskolánk az elmúlt időszakban nagy fejlődésen ment keresztül. Az utóbbi években nem csak az iskolában zenét tanító pedagógusok, de a gyerekek létszáma is sokszorosára nőtt. Az elmúlt öt évre visszatekintve a 2010/2011-es tanévben 28 gyerek tanult valamilyen hangszeren játszani, 2011/2012-ben már 56, a 2012/2013-as évben 71 gyermek döntött úgy, hogy valamilyen formában elköteleződik a zenetanulás mellett. Becsléseink beigazolódtak, 2013/2014-re átléptük a 100 főt, s ma már az iskola 75 %-a tanul zenélni az Alma Mater falai között. 2016/2017 évre a zenét tanuló gyerekek több, mint 50%-a két vagy többféle zenei foglalkozás aktív résztvevője.

 

Minőségi változások a zeneiskola életében.

 • 2012-ben kiválóra minősített zeneiskola lettünk furulya és zongora tanszakon.
 • 2016-ban további négy hangszerre minősítettük a zeneiskolát: gordonka, fuvola, hegedű, trombita, illetve mindezek mellé a továbbképzőre is, így a gyerekek a tanszakos oktatásban 6-18 éves korig vehetnek részt.
 • 2012/2013-as tanévben megtörténteknek az első zenei alapvizsgák szolfézs és zongora tanszakon.
 • Folyamatosan új termet alakítottunk ki, így a 2016/2017-es évet már 8 felszerelt zeneteremmel tudjuk megkezdeni.
 • Az iskola hangszer-, és eszköztára 2016/2017 évre:

6 pianino, 2 nagy zongora, 2 digitális zongora. 6 klasszikus gitár, 1 elektromos gitár, tikkfakészlet, 2 kromatikus csengettyűkészlet, 2 szett diatonikus hangcső szett, 1 konga, 1 cajón, 10 maracas, 20 shaker. Erősítők, mikrofonok, hangfalak. Egyensúlyfejlesztő eszközök, oktató lufik, kottatartók, hangszerállványok, szolfézs szoftver. Minden hangszerünket rendszeresen karbantartjuk, hangoltatjuk, javíttatjuk.

 • 2011-ben megalakult az iskola saját kórusa, a Calippo Gyerekkar (kedvenc fagyijukról nevezték el magukat), mely azóta 3 arany minősítést szerzett, s rendszeres fellépője a budapesti kóruséletnek, ahol teltházas koncerteket ad.
 • 2011-ben megkezdte munkáját a zenei tehetségműhely, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében.
 • 2015-ben szülői zenekar alakult zenetanárokból és lelkes szülőkből, mely az iskolai rendezvények fellépője, előadója.
 • 2016-ra a Calippo Gyerekkarnak megalakult felsős testvére a Felsős Jazz Kórus.


 Zenetanulás előnyei

A zenélés hatékonyan fejleszti az élet más területein is szükséges emberi tulajdonságokat:

 • Erősíti az értelmi, a szociális, a pszichés és az érzelmi képességeiket.
 •  Fejleszti a komplex képességeiket, segít őket az összetett feladatok megoldásának tanulásában.
 •  Támogatja a térérzékelésük fejlődését, ezáltal az összetett logikai gondolkodásuk kialakulását is!
 •  Minden érzékszervüket megdolgoztatja.
 •  Önismeretre tanít.
 • Megerősíti az énképüket és az önbizalmukat.
 •  Megszilárdítja a fegyelmet és a kitartást.
 •  Elősegíti a munkaszeretet kialakulását.
 •  Javítja a memóriát és a koncentrációt.
 • Megtanítja megbecsülni az elért eredményeket.
 •   A zenélés természetes és egészséges módja az egyéniségük kifejezésének.
 •   Muzsikálással képessé válnak érzelmeik kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is jobb lesz.
 •   Zenélés során elégedettség érzése tölti el őket, amikor megtapasztalják, hogy képesek a testüket és az elméjüket egyszerre, összehangoltan működtetni.
 •   A társas zenélés fejleszti bennük a szülőkkel, a társakkal való együttműködésre való hajlandóságot.
 •   A barátokkal való zenés játék közben megtanulják azt, hogy másokra odafigyeljenek, gondolatokat cseréljenek és közös nevezőre jussanak.

 

A zene mindamellett, hogy ízlést formál, élményekkel gazdagít, kitartásra, szorgalomra, bátorságra ösztönöz, a lelkünket is ápolja, szebbé varázsolja, és sok-sok örömöt nyújt.

Tanszak vs hobbi

Zeneiskolánkban kétféle oktatási formát különböztetünk meg, hogy a zene mindenki számára elérhető legyen.

Kétféle lehetőség közül választhatnak azok, akik valamilyenhangszeren szeretnének tanulni: tanszakos vagy hobbista vonalon. Mindkét módszerrel az a célunk, hogy a gyermek a legtöbbet tudja kihozni magából megfelelő zenei iránymutatás mellett. A gyakorlás, a tanulók otthoni támogatása elengedhetetlen mindkét esetben, hiszen a fejlődés sikerélményét csak így tudják magukba építeni.

 

Tanszakos rendszer szerint a tanulók egy központi követelménynek felelnek meg, ez minden zeneiskolában egységes. A gyerekek a heti 2*30 perc hangszeróra mellett heti 2*30 vagy 2*45 perc szolfézst tanulnak életkortól függően. Félévkor, év végén vizsgát tesznek, s tanulmányaikról bizonyítványt kapnak. Ez a lehetőség zongora, furulya, fuvola, trombita, gordonka tantárgyakból lehetséges. Jó pár év zenetanulás után alapvizsgát tehetnek, mely egy esetleges konzervatóriumi felvételit készíthet elő.

 

Hobbistaként a fiatalok nem a központilag állított elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, hanem egyéni igényükhöz igazodva állítjuk össze a tananyagot.  Kezdetekben a hangszer technikai elsajátítása érdekében mindannyiban ugyanazt tanulják, a különbség a második és a harmadik évfolyamon érzékelhető. Esetenként kevesebb anyagot vesznek, mint tanszakos társaik, de előfordul, hogy sokkal többet. A hobbi képzésbe beletartozhatnak könnyűzenei darabok is, ha a tanulókat az adott hangszeren –vagy akár énekelve- azok a dalok jobban motiválják. A hobbisták heti 2*30 perc hangszeróra mellett szabadon választhatják a szolfézst heti 2*30 avagy 2*45 percben (életkortól függően). Vizsgát nem tesznek, ellenben félévkor és év végén koncertet adnak.  A zenetanulás mind tanszakon, mind hobbi formában elkötelezettséggel és felelősséggel jár. Hobbi hangszerként tanulható zongora, furulya, fuvola, trombita, gitár, cselló, magánének.

A két rendszer magában foglalja az átjárhatóságot, mely szerint év végén hobbiról lehet tanszakra váltani, illetve tanszakról lehet félévkor és év végén hobbira váltani.

 

 Zenetanulási lehetőségek

Egyéni lehetőségek:

 

 • magánének

Az énekelni szerető és vágyó gyerekeknek külön lehetőséget biztosítunk az énektanulásra. A foglalkozások a helyes éneklési szokások kialakításával kezdődnek: kiállás, légzés, artikuláció, helyes hangejtés, hangadás. Ezen területek folyamatos fejlesztése mellett a gyerekek népdalokon, műdalokon, könnyűzenei műveken keresztül sajátítják el az énekléstechnika alapjait. Énekeseink rendszeres fellépői az iskolai koncerteknek.

 • furulya

A hangszerek közül talán a furulyát a legkönnyebb megszólaltatni, ezért ajánljuk már egészen kisgyermekkortól, akár öt éves kortól. Hamar lehet rajta dallamokat játszani, igen gyorsan sikerélmény éri a növendéket, ha az óvodából vagy iskolából jól ismert dallamok megszólalnak általa. A furulyatanulás kiváló előkészítője bármilyen más fúvós hangszernek, fafúvósnak (fuvola, oboa, klarinét, fagott) és rezesnek (trombita, kürt, harsona, tuba) egyaránt.
Természetesen a fúvós órákon is elsődleges cél, hogy a gyerekek megszeressék, és élvezzék a zenét. Megtanulják a hangszer kezelési módjait (fogásokat, szájtartást, hüvelykujj-technika, stb.), de azt is elsajátíthatják, hogyan fejezzék ki érzéseiket a hangszerükön. Akkor vagyunk igazán sikeresek, ha a zenetanulás nem csak egy hétköznapi cselekvés, hanem öröm és kellemes kikapcsolódás is egyben.

 • fuvola

A fafúvós hangszercsalád egyik legkedveltebb tagja a fuvola, mely iskolánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A legősibb dallamhangszernek számít, csaknem 43.000 éves múltjával.

Sziporkázó, csilingelő, virtuóz hangszer a fúvószenekarok, szimfonikus zenekarok, kamara együttesek ékessége, de gyakran hallhatjuk tündökölni a könnyűzenében is.

Tanulásához szükséges egy biológiai fejlettség, valamint fizikai állóképesség. Gyermekkorban jó előkészítői lehetnek a furulya, fife (kisfuvola), vagy kanyarfejes fuvola, amelyekkel könnyedén elsajátíthatóak az alapok: a fúvós légzés, a helyes test-, kéz és szájtartás, a hangszer megszólaltatása. Már az első órától kezdve előtérbe helyeződik a közös muzsikálás, együtt zenélés. Ez a páratlan élmény eleinte a tanárral, majd idővel már a diáktársakkal, iskolai együttesekkel történik.

Minden félévben koncerteket tartunk, ahol a gyerekeknek lehetősége van fellépni, bemutatni milyen műveket sajátítottak el tanulmányaik során, így a szülők is hallhatják a sok gyakorlás gyümölcsét.

A zene mindamellett, hogy ízlést formál, élményekkel gazdagít, kitartásra, szorgalomra, bátorságra ösztönöz, a lelkünket is ápolja, szebbé varázsolja.

 

 • zongora

A zongora nagyon széleskörűen használható hangszer. A szóló játékon kívül kamarazenében is nagyon gyakran fordul elő. Segíti a szolfézs és összhangzattan tanulást, a hangképzést, és jellegéből adódóan zenekari átiratok megszólaltatására is képes. Aki tanul zongorázni, annak bármilyen más hangszer elsajátítása is könnyebb. A zeneszerzők és karmesterek egyik legfontosabb segédeszköze.
Zongoraórán a legfontosabb, hogy a gyerek megszeresse a zenét. Az egyik célunk a technikai és zenei dolgok elsajátítása, a másik, hogy megtanítsuk a növendéket úgy gyakorolni, hogy a hangszernél töltött idő valóban a fejlődését szolgálja. Fontos, hogy a gyerekek minél több kor zenéjével és azok stílusjegyeivel ismerkedjenek meg, megtanulják közben kifejezni, másoknak átadni érzéseiket, úgy hogy a játék egyúttal örömöt okozzon nekik.

 • gitár

A gitár korunk egyik legnépszerűbb hangszerévé nőtte ki magát a fiatalok körében. Némi gyakorlással könnyedén megtanulható rajta pár akkord, amiket lefogva, megpengetve, máris indulhat a közösségi program. Persze a tábortűz melletti éneklést kísérő négy akkord megtanulása után is van élet…

Az egyéni oktatás iskolánkban egyéni tanmenetet is jelent, melyet a tanár a kis gitárossal az ő érdeklődési körét, lehetőségeit is figyelembe véve állít össze. Így valóban megvalósul a személyre szabott hangszertanulás, egy szoros együttműködés keretében.

Emellett működik mind az alsós, mind a felsős diákok számára külön zenekar, melynek az életébe bekapcsolódhat az, aki szorgos gyakorlással eléri az ehhez szükséges színvonalat. Az igazán tehetséges tanulók részére pedig az egész évben zajló programok több lehetőséget is kínálnak a zenei bemutatkozásra.

 

 • cselló – szerkesztés alatt
 • trombita – szerkesztés alatt

 

Csoportos zenetanulási lehetőségek

 • felsős zenekar

A felsős zenekar életébe azok a gyerekek kapcsolódhatnak be, akik már pár éve részt vesznek a hangszeres zeneoktatásban. A fiatalok mai slágereket, könnyűzenét játszanak, melyhez a kottát a zenetanár a diákok hangszer- és énektudásához írja meg. A felsős zenekar rendszeres fellépője az iskolai majálisnak. A zenekari apparátusban szerepel: ének, zongora, gitár, csörgő, cajón, konga, furulya, fuvola, klarinét.

 • alsós zenekar

Az alsós zenekar életébe azon gyerekek kapcsolódhatnak be, akik már pár éve részt vesznek a hangszeres zeneoktatásban. Mai gyerekzenekarok nagy sikerű slágereit játsszák. Zenekari apparátusban szerepel: cajón, konga, elektromos dob, csörgő, gitár, furulya, zongora, ének.

 • Calippo Gyerekkar

Iskolánk saját gyerekkarral büszkélkedhet, mely rendszeres fellépője az iskolai rendezvényeknek, kerületi hangversenyeknek. A kórust gyermekeink nevezték el kedvenc jégkrémjükről, így kapta meg a Calippo nevet, s a kapnak azóta is a gyerekek minden év végén egy Calippo fagyit jól megérdemelt munkájuk jutalmaként.
Az éneklésbe azok a tisztán éneklő diákok kapcsolódhatnak be 6 évesektől a 10 évesekig, akik vállalják, hogy heti rendszerességgel járnak kóruspróbára és a fellépéseken szerepelnek. A gyerekkar repertoárja a népdaloktól kezdve a komolyzenén át egész a musical-ekig terjed. A Calippo Gyerekkar megalakulása óta 3 aranya minősítés büszke birtokosa.

 • Felsős Jazz Énekkar

 

Régi vágyunk vált valóra a kórus létrehozásával! Olyan gospel, jazz és popdalokat énekelhetnek a fiatalok, melyek mai, ismert slágerek. A kórusba olyan fiatalok jelentkezhetnek, akiknek már kialakult a képességük önálló szólamvezetésre, több szólamban való éneklésre.

 

 • vonószenekar

Nagy lelkesedéssel vágtunk bele a vonószenekar megalapításának, annak ellenére, hogy a gyerekek közt csupa kezdő foglal helyet. A vonószenekarhoz csatlakozott még 4 csellózni tudó tanár, illetve szülők, nagyszülők, hogy a gyerekeknek ezáltal is példát mutassanak a közös zenei értékteremtésre.  A zenekar heti rendszerességgel próbál, 3-5 szólamban is játszik klasszikus műveket.

 

 • szolfézs

A szolfézs megkönnyíti a zenetanulást, segít megérteni a zenei történéseket, fejleszti, finomítja a hallást.
Sokaknak ez egy fura dolognak tűnhet, pedig nem más, mint zenei titkosírás. Ha ismerjük a szabályokat, ha tudjuk, hogy mi mit jelent, akkor könnyedén eligazodhatunk a kottában. Kottát olvasni pedig olyan, mint könyvet olvasni… egészen új világok nyílhatnak meg általa az ember előtt.
A zenében rend van, mégpedig azért, mert a szabályokat mindenki betartja. Nincsenek kivételek, különben borul az egész rendszer. Ahogy a gyerekek tanulják a szolfézst (fejlesztve vele a készségeiket), ez a rend automatikusan beépül az életükbe, és az élet különböző területein egyszer csak megjelenik ez a fajta igényesség. A zenei rend mindennapi renddé válhat.
A szolfézs tanulásával fejlődik a memória, formaérzék, ritmusérzék. Ennek birtokában egészen más szinten lehet kapcsolatba kerülni a zenével. Ha csak olvasok valamit, de nem értem teljesen, hogy miről szól a történet, akkor is gyönyörködhetem benne, de akár le is maradhatunk a lényegről.

 • Játékos hangszerismeret

 

Vannak gyerekek, akik ösztönösen ráéreznek arra, hogy mely hangszer áll közel hozzájuk, ám van, akiknek ez a sugallat nem jön elsőre. Nekik szeretnénk megkönnyíteni a hangszerválasztást ezzel a foglalkozással. Itt a gyerekek az év folyamán sok minden egyéb mellett kipróbálhatják a zeneiskolában tanulható hangszereket is és ráérezhetnek a szívükhöz közelálló zeneórára.

 

 • Zene-bona

A zenebona foglalkozás célja elsősorban a zene megszerettetése a kisgyermekekkel. Fejlesztjük a zenei alapkészségeket: zenei hallást, a ritmusérzéket, megszeretetjük az éneklést. Legfontosabb, hogy az ismeretszerzés egy örömteli folyamat legyen.  A foglalkozások a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével játékos formában zajlanak, melyeken sokat énekelünk, mondókázunk, különböző ritmus-és hallásfejlesztő játékokat játszunk. Lehetőségük van a gyerekeknek megismerkedni különleges hangszerekkel, melyek használatát a későbbiek során el is sajátíthatják.

A közös éneklések ráébresztik a gyerekeket a zene szépségére, segíti őket a jellemfejlődésben, és nem utolsó sorban igazi összetartó közösséget kovácsol.

 

Extrák:

 • Szülői zenekar – szerkesztés alatt
 • Hangtál (hangfürdő, hangmasszázs)

A tibeti hangtál működése a rezgéseken alapul. Mivel a testünk kétharmada víz, így az kiválóan vezeti a rezgéseket. A rezgés úgy terül szét a szervezetünkben, mint a hullámok a tóba dobott kavics esetében. A megszólaltatott tál az emberben felgyülemlett és besűrűsödött alul rezonált energiákat feloldja, majd gyógyító rezonanciával tölti fel.

A hangtálak három szinten hatnak a szervezetre, ezáltal a testet, a lelket és a szellemet kezelik.

A hangfürdő egy egészen különleges hallás-és rezgésélményt nyújtó csoportos meditációs „utazás”, melynek során tibeti hangtálak és különleges intuitív hangszerek (koshi, tingsha, óceándob, sansula) hallhatók.

A hangfürdő során a gyermekeknek semmi más dolguk nincs, mint kényelmesen elhelyezkedni a szivacsokon vagy párnákon, a legjobb, ha hanyatt fekve becsukott szemmel. A tálak hangja megérinti a legbensőbb énjüket, harmóniát teremt lelkükben és testükben. Nyugtató rezgések járják őket át. A gyerekek nagyon érzékenyek és fogékonyak a szépre, a nyugodt, harmonikus energiákra. A hangfürdő a stresszek elengedésére, megtisztulásra és feltöltődésre, valamint érzékszerveik fejődésére is hatással van.

A tálak alkalmazhatók egyéni terápiás céllal is felnőtteknél és gyerekeknél is egyaránt.

 • opera klub

Fontosnak tarjuk, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék az operák világát. Az iskolában az opera klub mindenki számára (szülők, nagyszülők, pedagógusok, gyerekek) nyitott. Évente operát nézünk közösen, melyről előtte meghívott vendégelőadók, vagy iskolánk zenetanárai tartanak ismertetőt.

Mindemellett iskolánk részt vesz az Operaház Nagykövete programban, melynél a Magyar Állami Operaház művészei rendszeresen jönnek iskolánkba érzékenyíteni a fiatalokat erre a varázslatos világra, illetve az OpeRajz Program keretén belül iskolánk tanulói az Operaházban rendezett rajzórán is részt vesznek.

 • lemezkészítési lehetőség

Stúdió kö­rülmények között felvesszük gyermeke azon zenei tanulmányait, melyeket koncerten is előad, erről tanév végén egy minőségi felvé­telt adunk, így akár évekre visszamenőleg is hallgathatják otthon, hogyan kezdte, hová fejlődött zenei tanulmányaiban. Egyszeri, fix ára van, amely a kon­certeken elhangzott darabjainak hangmérnök által készített felvéte­le.

 

Zenetanárok bemutatkozása, elérhetősége

Mózes Gitta: zeneiskola-vezető, Vadalma Gyerekkar vezetője, szolfézstanár, Alsós és Felsős zenekar vezetője

http://www.ujbudaialma.hu/mozes-margit/

Pál Izabella: tanszakos munkaközösség-vezető, zongoratanár, korrepetítor
http://www.ujbudaialma.hu/pal-izabella/

Balogh Zsófia: furulya-, fuvolatanár
http://www.ujbudaialma.hu/balogh-zsofia/

Meggyesné Ihász Katalin: énektanár, szolfézstanár, Calippo Gyerek­kar vezetője
http://www.ujbudaialma.hu/meggyesne-ihasz-katalin/

Németh Zsuzsa: zongoratanár, korrepetítor
http://www.ujbudaialma.hu/nemeth-zsuzsa/

Tóth Flóra: csellótanár, vonószenekar vezetője
http://www.ujbudaialma.hu/toth-flora/

Csemer István: zongoratanár, korrepetítor
http://www.ujbudaialma.hu/csemer-istvan/

Erdész Márton: énektanár, szolfézstanár, Felsős Jazz Kórus vezetője
http://www.ujbudaialma.hu/erdesz-marton/

Hérány Ferenc: gitártanár
http://www.ujbudaialma.hu/herany-ferenc/

Rajz József: trombita-, gitártanár, játékos hangszerismeret
foglalkozás
http://www.ujbudaialma.hu/rajz-jozsef/

Rajz Andrea: magánének tanár
http://www.ujbudaialma.hu/rajz-andrea/

 

 

Zeneiskolai jelentkezés

 

A beiratkozás 3 lépcsőfoka:

 

1.      Online regisztráció ezen a linken:  zeneiskolai jelentkezési felület  2018. április 26- május 7-ig. (Kérjük, ezt azok is tegyék meg, akik már tanulnak nálunk, hogy biztosak lehessünk benne, folytatják tanulmányaikat.)

2.      Május 2-12. között a zenetanárok az újonnan jelentkező gye­rekeket meghallgatják, majd telefonon értesítenek minden érintett szülőt, hogy azt a zenetanulási formát javasolják–e a gyerekeknek, amire jelentkeztek, figyelembe véve az életkori, zenei és fizikai adottságokat.

3.      A zeneiskola első féléves tandíjának befizetése, melynek ha­tárideje 2018. június 5. A második félév fizetési határideje 2019. ja­nuár 5.

Nagyon fontos, hogy a jelentkezés, meghallgatás után a féléves tandíj összegét rendezzék az iskola felé, mert csak azon gyerekek számára tudunk zeneoktatást biztosítani, akiknél a befizetés meg­történt.

2018/2019 tanévben

Tanszakos zenetanulás éves díja: 160.000 Ft/tanév

Hobbi zenetanulás éves díja: 175.000 Ft/tanév

Játékos hangszerismeret díja: 144.000 Ft/tanév, 72.000 Ft/félév

Szolfézsoktatás díja abban az esetben, ha máshol tanul hangszeren: 80.000 Ft/tanév, 40.000 Ft/félév

 Amennyiben év közben szeretné gyermekük elkezdeni a zenetanulást, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Mózes Margittal, zeneiskolánk vezetőjével és érdeklődjenek a lehetőségekről.

 

Videó- és képgaléria

Kórusunk első fellépése

A Calippo kórus a Magyar Vöröskereszt Kórusának volt meghívott vendége

Eseménynaptár

Az Új Budai Alma Mater Általános Iskola mindig is híres volt a sok-sok közösségépítő programjáról, melyeken a gyerekek felelősséget, összetartozást tanulnak… melyeken sokan, talán életre szóló barátságot kötnek. Nincs ez másképp a zeneiskolával sem. Bár a zeneiskolások legtöbbször fellépéseikkel örvendeztetik meg a hallgatóságot, a próbákon, a közös fellépések előtti izgalomban ugyanúgy megtalálják azt az örömforrást, ami segíti őket további pályájukon.

 

 • 2016. 09. 12. Hangszerkészítő pályázat! eredményhirdetés: 2016. 10. 01. 14 óra
 • 2016. 11. 14. Csemer István növendékei koncert
 • 2016. 11. 15. Pál Izabella növendékei koncert
 • 2016. 11. 16. Balogh Zsófia növendékei koncert
 • 2016. 11. 17. Erdész Márton növendékei koncert
 • 2016. 11. 28. Hérány Ferenc növendékei koncert
 • 2016. 11. 29. Németh Zsuzsa, Tóth Flóra, Rajz József növendékei koncert
 • 2016. 12. 13. kedd 14:00 féléves tanszaki vizsga (zártkörű)
 • 2016. 01. 09. Zeneíró pályázat! eredményhirdetés: 2016. 02. 22. 14 óra
 • 2016. 03. 06. Pál Izabella növendékei koncert
 • 2016. 03. 07. Csemer István növendékei koncert
 • 2016. 03. 08. Balogh Zsófia növendékei koncert
 • 2016. 03. 09. Erdész Márton növendékei koncert
 • 2016. 03. 13. Hérány Ferenc növendékei koncert
 • 2016. 03. 14. Németh Zsuzsa, Tóth Flóra, Rajz József növendékei koncert
 • 2016. 05. 23. kedd 14:00 év végi tanszaki vizsga (zártkörű)
 • 2016. 04. vége/ 05. eleje Gálakoncert
 • 2016. 06. 03. szombat Kirándulás Kecskemétre: Leskowsky Hangszergyűjtemény

 


 Gyerekszáj

 • 7. osztályban a romantika korát tanuljuk a XXI. szd gyerekeivel
  -Kíváncsi vagyok, Liszt Ferenc youtube csatornáján milyen sok millió feliratkozó lehetett volna az ő korában.

 

 • -Haydn megírta a Búcsú szimfóniát, ezzel elérte, amit a zenészek kértek, a gróf beadta a derekát.
  - Igazán írhatott volna egy Anti-matekdoga szimfóniát is…

 

 • Első osztály, 11. nap.
  “Margit néni! Mikor lesz évzáró?”

 

 • -Haydn mutálódott, ezért kitették a kórusból.
  -Úgy érted, mutált a hangja… 

 

 • Legnagyobb szeretettel beszélgetünk:
  Margit néni: “Háááááááááááááát, első osztály… nem vagytok egyszerű eset….”

Egyik 7 éves jó hangosan a hátsó sorból: “Te se Margit néni!”

 

 • Egy levegőre: ” Margit néni! De szép hajad van, lehet játékóra?”

 

 • Az egyik dalhoz rögtönöztem egy gitárkíséretet, így a gyerekeknek többfelé kellett figyelni a zenében, ez persze nehezíti kicsit az önfeledt éneklést, hiszen koncentrálni kell.
  Margit néni: “Na? Milyen kíséretet rögtönöztem hozzá?”
  Egyik gyermek: ” Zavarót. Ne légy büszke rá.”

 

 • -Margit néni! Zavarna téged, ha ezt a népdalt CSILLÁMLÁMA hangon énekelnénk el?
  -?????
 • -Vegyétek elő a munkafüzetet!
  Egyik 6 éves: Én csak úgy hívom: mókafüzet 

 

 • Margit néni! Én olyan jól fogok viselkedni, hogy nem ki fogsz akadni, hanem be fogsz akadni!

 

 • Johann Sebastian Bach Megírta a Démon toccata és fúgát.

 

 • -Sorold fel kérlek újra a hangnemeket!
  -Nem értem Margit néni, miért érdekel ez téged ennyire…

 

 • Margit néni: “Előadásmódjukat tekintve megkülönböztetünk tempo giusto (feszes), parlando (elbeszélő), rubato (szabad előadású) népdalokat.”

Egyik fiú: “Értem. Szóval akkor van feszes, rap és free style.”

 

 • -Margit néni! Ezt a népdalt Bartók Béla írta!
  -Jajaj… ő nem annyira írta, hanem inkább…..?
  -BÍRTA!
 • -Ki tudná megmondani, hogy kik énekelték a gregoriánt és mikor?
  -Az a középkori keresztény team volt.

 

 • Margit néni első osztályban az egyik kisfiúnak:
  -Ez nagyon szép gondolat volt tőled!
  - Köszi, néha szoktam gondolkozni.

 

 • Gyerekeknek magyaráztam, hogy miért fontos a zeneiskolai meghallgatás, mire az egyikőjük hátradől és ezt mondja a többieknek:
  “Gondoljatok bele, ez azért érthető, hiszen az űrhajósoknak is van felvételi…”

 

 • Kékszakállú megbabonázott pillanataiban a 8. osztály:

“Mit tudott ez a Kékszakállú, h Judit így belezúgott?”
“Biztos a Kékszakállú csinálta ezt a várral? Nem lehet, h így olcsóbban jutott hozzá, használtan vette?”
“Azért ez eléggé depi end lett…”

“Margit néni! Judit önként és DALOLVA ment be a várba…”
“A konyhába mikor nyitnak be? Ezek sosem esznek?”
Egyszer csak belép Péter bácsi:
” Nem félsz, Péter báááááácsi????” énekelte az egyik fiú….

 

 • 2/4 és 3/4-es  ütemű népdalt tanulunk, pár órája gyakoroljuk, hogy ezek váltakozó ütemű dalok.

-Gyerekek, milyen ütemű népdal ez?

-Vállalkozó ütemű!

 

 • Margit néni: “Nézzük az opera receptjét. Mi kell hozzá?”

Gellért: “Opera-tőr!”

 

 • Mesélek az opera világáról. a hangfajokról, a hangképzésről.

Balu: Margit néni! Operálj egyet nekünk!

 

 • Margit néni a 3. osztályban:
  -Gyerekek! Ma volt az elsősökkel órám és már ők is megtanulták, hogyan kell helyesen ülni éneklés közben.
  -Jó, de ők még mindent elhisznek!
 • 2. osztályban:
  -Milyen szolmizálciós hangokat tanultunk tavaly?
  -A sza-lá-miiiiit!

 

 • -Mikor annyi idős voltam, mint Te, nekem Schubert volt a kedvencem.
  -Hát, nekem Rihanna.

 

 • Módosított hangokat tanulunk szolfézs órán. C-ből CESZ, D-ből, DESZ, E-ből ESZ… és így tovább.

Margit néni! Ezt elCESZtem.

 

 • -Gyerekek, miért kellett a népdalokat összegyűjteni?
  -Mert különben a mennybe mentek volna…

 

 • Margit néni zongorán kísért ma egy dalt:
  -Nahát Margit néni! Ezt a sok hangot mind le fogod játszani? Párat ismerek, szívesen segítek, ha szeretnéd!

 

 • Március 15-re készülünk:
  -Ki tudná megmondani, hogy Petőfi Sándor melyik híres versével buzdította a márciusi ifjakat?
  -Az Anyám tyúkjával!

 

 • Belső hallást fejlesztettük ma a gyerekekkel. Magyarázom nekik, hogy a belső hallás, az olyan, mint a “belső látás”.
  - Ha behunyod a szemed, magad elé tudod képzelni az anyukád arcát. A hallás is ilyen. Ha csend van, akkor is hallhatsz belül dallamot. Most csukd be a szemed és képzeld magad elé az anyukád arcát. Sikerült?
  - Margit néni! Én a hörcsögömet láttam!

 

 • Próbálom megtanítani a gyerekeknek, hogy a népdalok szájhagyomány útján, nem pedig szájról szájra terjednek. Az eddigi eredmények:
  -Ki tudja megmondani, hogyan terjednek a népdalok?
  -Mint a futótűz!
  -Hm… reméljük… esetleg más ötlet?
  -Szájról fülre!

 

 • -Margit néni! Lassan be kéne már hangolni ezt a zongorát, nem?
  -Vagy csak tedd arrébb a kezed, hogy egyforma hangokat játssz!

 

 • -Margit néni! A rockgitárosok miért nem használnak pengetőt?!
  egy lány a hátsó sorból, aki már 3 hónapja tanul gitározni:
  -Hát képzeld, használunk!

 

 • -Peti! Azt zongorázd, ami a feladat, ne a Számárindulót!
  -De Margit néni! Én most bomlok!

 

 • Gabi néni! Hogy is kell tapsolni a fiszt?

 

Gyakran ismételt kérdések a zenetanulással kapcsolatban