Hozzájárulás

Intézményünk magánfenntartásban működik.

Támogatás: 1 176 000.- forint/tanév
Ez az összeg áll 196 000.- forint beiratkozási díjból, melyet az első beiratkozással egy időben kell kifizetni. (Ez az összeg vissza nem igényelhető.)
A fennmaradó 980 000.- forint fizethető:

szeptembertől júniusig havi 98 000  forintos bontásban,
5-5 havi részletben
egy összegben
Testvérkedvezmény a támogatásból:
A testvérkedvezmény ha egyidőben több gyermek jár az intézményünkbe egységesen 25%-kal mérséklődik a második gyermektől.

A támogatás a szakkörök, fakultációk, fejlesztések és a tehetséggondozás díját is tartalmazza.
A fenti támogatás a gyermek év közbeni hiányzása esetén nem csökken.
A tankönyveket és iskolaszereket a szülők vásárolják meg.
A tanév utolsó hetében az iskolások erdei iskolába utaznak, ezt önköltségi áron biztosítjuk.

A következő tanévi szülői támogatás összege a Fenntartó javaslata alapján, az Iskolaszék jóváhagyásával minden évben március 31-ig változik.

2018/2019 tanévben:
Tanszakos zenetanulás díja: 160.000 Ft/tanév
Hobbi zenetanulás díja: 175.000 Ft/tanév
Játékos hangszerismeret díja: 144.000 Ft/tanév, 72.000 Ft/félév
Szolfézsoktatás díja abban az esetben, ha máshol tanul hangszeren: 80.000 Ft/tanév, 40.000 Ft/félév
A zeneiskolai tanév díja két részletben fizetendő: június 5. és január 5. napjáig.

A külön támogatás, térítési díj ellenében választható szolgáltatások (pl. zeneoktatás) költségeire a testvérkedvezmény nem vonatkozik. Ezen díjak megfizetéséről a Szülő külön értesítést kap.
Ezen szolgáltatások díja a jelentkezők száma és igényei alapján kerül kiszámításra, így a külön értesítésben szereplő határidőktől, összegektől, fizetési határidőktől az Intézmény és a Fenntartó nem tud eltérni és a befizetett térítési díjat visszatéríteni nem áll módjában.

Étkezés díja 2018-2019 tanévre várhatóan:
Iskolásoknak az ebéd 660.- forint, az uzsonna 200.- forint egy napra.
Nulladikosoknak a reggeli, uzsonna, ebéd összesen 1060.- forint/nap.