Lehet-e az iskolába jelenleg jelentkezni?

A 2021-2022-es tanév nulladik és első évfolyamára a jelentkezési felület 2020. március 15-én nyílik meg.

 Részleteket itt olvashat.

Milyen óraszámban tanulják az angolt? Van csoportbontás az iskolában? Tudnak-e ”kéttannyelvű” környezetet biztosítani anyanyelvű gyermekek számára?

A kötelező nyelvi órák száma 1-3. évfolyamon heti három, 4-8. évfolyamon heti 4 óra. Szabadon választható fakultációs rendszerünkben ez plusz órákkal egészíthető ki. Tizenöt fős osztálylétszám felett csoportbontásban tanítunk.
Iskolánkban intenzív, kommunikáció központú angol nyelvtanítás, nyelvtanulás folyik. Célunk, hogy a gyerekek számára használható nyelvtudást adjunk. Azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen okból kifolyólag anyanyelvi tudással érkeznek hozzánk, szintfelmérés után heti egy, úgynevezett szuperangol órát biztosítunk.

Kiknek ajánlják a zeneiskolát? Hány évesen érdemes elkezdeni hangszeren játszani?

Zeneiskolát olyan gyerekenek ajánlunk, aki zenei téren tehetséget mutatnak. Ha bármilyen kétségünk van affelől, hogy a gyermekünknek van –e zenei tehetsége, kérjük meg az iskolából egyik zenetanárt, hogy mondjon véleményt, javasolja –e a zeneiskolát.

Hangszerfüggő, hogy mikor kezdjen gyermekünk bármilyen hangszeren tanulni.  Furulyázni már 5 éves kortól nyugodtan lehet, zongorát inkább 6-7 éves korban érdemes kezdeni, gitárt 8 éves kortól ajánljuk.

Milyen sportolási lehetőséget biztosít az iskola?

Részleteket lásd Sport címszó alatt.

Milyen módon biztosítja az iskola a gyerekek számára a megfelelő egyéni fejlesztést?

Minden gyerek az iskolába kerüléskor, és probléma esetén szűrésen esik át az iskolánk fejlesztő csapata által. A csapat tagjai logopédiai, pszicho-pedagógus, fejlesztő pedagógiai, mozgásfejlesztő, valamint mozgásnevelő szakemberekből állnak. Egyéni fejlesztési tervet készítenek minden gyermekről, és a fejlesztés eszerint zajlik.

Ha a gyermekem le van maradva valamilyen tantárgyból, vagy éppen nem jól teljesít van-e mód felzárkóztatásra?

Igen, tantárgyi lemaradás, nehézség esetén korrepetálás keretein belül a tanítója, tanára segítségével dolgozhat , illetve logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a gyermek a felzárkóztatását az iskolában.

Megoldott-e a tehetséggondozás az iskolában?

Igen, órákon és külön foglalkozás keretein belül is alkalom nyílik tehetséggondozásra. Részletekért lásd még Tehetségpont címszó.

Kell valamiből vizsgázniuk a gyerekeknek?

Felső tagozaton minden évfolyamon tartunk tantárgyi vizsgákat. Ötödikben történelemből, hatodikban magyarból, hetedikben matematikából, míg nyolcadikban természettudományokból kell vizsgáznia diákjainknak. Angol nyelvből a felső tagozat minden évfolyamán kell a diákoknak szóbeli vizsgát tenniük előre meghatározott tételsor alapján.

Megírják a gyerekek a leckét az iskolában? Van hétvégi házi feladat?

Minden osztályban tanulószobát tartunk délután három órától az osztályfőnökök és a szaktanárok vezetésével. Itt általában elkészülnek a feladataikkal a gyerekek. Péntekenként nincs tanulószoba, hanem hétvégi házi feladat van, havonta egy leckementes hétvége kivételével. Az iskolai szünetekben nem kapnak házi feladatot a diákok.

Meddig van nyitva az iskola?

Reggel héttől este hat óráig.

Mikortól tanulnak a gyerekek informatikát?

Harmadik osztálytól tanulnak végig nyolcadikig.

Milyen tankönyvekből tanulnak a gyerekek?

A munkaközösségek szabadon választhatnak a minisztérium által jóváhagyott tankönyvcsaládokból.

Mikor van lehetőség arra, hogy a szülők beszéljenek a gyerekükről az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal?

Minden pedagógusnak heti rendszerességgel van kijelölt fogadóórája. A féléves bizonyítványok kiosztása után szülői értekezletet, a negyed és a háromnegyed éves tudósítás után, fogadóórát  tartunk, amely pontos idejéről mindig az előtte való héten már a faliújságról lehet tájékozódni. Az osztályfőnökökkel pedig reggel, érkezéskor, délután, távozáskor is tudnak személyesen beszélni.

Hogyan értesülnek a szülők az iskola eseményeiről/ a gyerek tanulmányi eredményeiről?

Az eseményekről a szülőket mindennap Hírlevélben értesítjük, amit e-mail-en kapnak meg. Az osztályprogramokról az osztályfőnökök is tájékoztatják a szülőket elektronikus és a faliújságon nyomtatott formában is. A gyermekek tanulmányi eredményeiről Mozanaplón keresztül értesítjük  a szülőket.

Miben különbözik ez az intézmény a többi iskolától?

Küldetésnyilatkozatunkban megtekinthetik, mi az ami számunkra igazán fontos. De talán kiemelnénk az alábbiakat: különbözik a légkörében, hangulatában, a diákok és tanárok kapcsolatában, a módszertani sokszínűségében, a programok színességében.

A szülők is részt vehetnek az iskolai rendezvényeken?

Vannak olyan rendezvények, amelyekre az szülőket is szívesen várjuk, ilyen a farsang, a majális, a szüreti mulatság, vannak olyan rendezvények, amiket kifejezetten a gyermekeknek szervezünk, ilyen pl. mikulás-váró, adventi műhelyek, stb.
Az éves munkatervben mindig jelöljük, hogy melyek azok a programok, amelyek a szülők és más vendégek részére is nyitottak.

Hogyan segítik az első osztályosok iskolakezdését?

Az iskolakezdés előtti évben kéthetente tartunk Ovis csalogató foglalkozásokat, ahol a leendő elsősök megismerkedhetnek az iskolánkkal, tanárainkkal, társaikkal. A végleges osztály kialakulása után, májusban, minden héten egy alkalommal Iskolára hangoló órákat tart a két leendő osztályfőnök, ahol közös játék által megkezdődik a kis közösség összeszoktatása.
Az iskolakezdés első hat hete pedig egy előkészítő időszak, amikor a kis nebulóknak van idejük hozzászokni az iskola szabályaihoz, életéhez.

Nem túl nehéz a felső tagozat negyedik osztály után?

Fokozatosan készítjük fel a gyerekeket a felső tagozatra. Már harmadik osztálytól bevezetjük a szóbeli feleleteket, kiselőadásokat, gyűjtőmunkát, így a diákoknak van idejük felkészülni a kihívásokra. Ezt segíti a tanulásmódszertan óra 4.-ben, heti egy órában, amely szintén sok hasznos tippet ad nekik a tanulásuk minőségének fejlesztésére. A felsős pedagógusokat pedig ismerik, hiszen kirándulásokon, szakkörökön, erdei iskolában, napközis táborokban együtt vannak az alsósok és a felsősök.

Hogyan értékelik a gyerekeket az iskolában?

Részleteket lásd az Általános információk, Értékelési rendszerünk címszó alatt.

Van lehetőség év közben is bekerülni az osztályokba?

Igen. Részleteket lásd a Felvétel menete címszó alatt.

Mennyibe kerül az oktatás az iskolában?

Részleteket lásd a Hozzájárulás címszó alatt.

Kell-e fizetni a zeneoktatásért?

Igen.

Zenetanulás díja a 2018/2019 tanévben:
Tanszakos zenetanulás díja: 160.000 Ft/tanév
Hobbi zenetanulás díja: 175.000 Ft/tanév
Játékos hangszerismeret díja: 144.000 Ft/tanév, 72.000 Ft/félév
Szolfézsoktatás díja abban az esetben, ha máshol tanul hangszeren: 80.000 Ft/tanév, 40.000 Ft/félév

Kell-e fizetni a szakkörökért, fejlesztő és tehetséggondozó órákért?

Nem.

Járnak-e a gyerekek úszni?

Igen járnak, a nulladikosok és a másodikosok.

Van-e az iskolának tornaterme, egy héten hány testnevelés óra van?

Van tornatermünk. Hetente három testnevelés óra van, ebből elsőtől hatodik osztályig egy tánc. A szakkörök között számos sportfoglalkozás közül választhatnak még diákjaink.

Hogyan folyik az étkeztetés az iskolában?

Melegítőkonyhás étkeztetés van, a reggelit a szülők csomagolják, ebédre és uzsonnára lehet befizetni. Az ebédnél kétféle menüből lehet választani.

Étkezés díja a 2018-2019 tanévben:
Iskolásoknak az ebéd 660.- forint, az uzsonna 200.- forint/nap.
Nulladikosoknak a reggeli, uzsonna, ebéd összesen 1060.- forint/nap.

Mennyire átjárható ez az iskola más általános iskolákkal?

Teljes mértékben. Az alapvető elvárásokat és követelményeket minden korosztályra tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv, ami a mi tantervünk alapjait is meghatározza. Az egyes tankönyvek használatából adódó különbözőségek az iskolák között általában könnyűszerrel áthidalhatók.

Hogyan biztosítja az iskola a zökkenőmentes átmenetet a nyolcadik osztály és a gimnázium között?

Régi diákjaink rendszeresen visszajárnak, és hozzák a híreket, jó tanácsokat a felsősöknek. A nyolcadikosok egy iskolát meg is látogatnak közösen az osztályfőnökükkel. A teljes felső tagozaton minden évben tartunk tantárgyi vizsgákat, hogy a gyermekek szerezhessenek vizsgarutint és nagyobb anyagrészekből való felkészülés rutinját. Hetedikben heti két órában, nyolcadikban heti négy órában tartunk felvételi előkészítő foglalkozásokat, ez nagy segítség a végső megmérettetésnél. A szülőkkel az osztályfőnök és egy szaktanár még a jelentkezések előtt személyes konzultációt tart, hogy biztosan a megfelelő iskolát válasszák a gyermekük számára.

A nyolcadikosok év végére le tudják-e tenni a középfokú nyelvvizsgát?

Nagyon ritka, hogy egy 14 éves gyermek olyan fogalmi érettség, illetve általános tájékozottság birtokában legyen, hogy a nyelvvizsga követelményeinek eleget tudjon tenni. Tehát még ha nyelvi felkészültsége lehetővé is tenné ezt, az előbbi kettő hiánya nem. A gyermek középfok azonban reális célkitűzés lehet a tehetségesebb gyerekeknek.