Mindennapos mozgás a nulladikban

A mozgás megszerettetése fontos feladata ennek az életkornak. Az egészséges gyerek sokkal nagyobb erőbedobással oldja meg problémáit, mint a beteg. A boldog gyermekek rendes körülmények között egészségesek, tele vannak energiával, könnyebben viselik a feszültséget. Változatos mozgáslehetőségeket nyújtunk gyermekeinknek:

 

 

  • Gyermektorna

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, játékos mozgásfejlesztéssel nagyban hozzájárulhatunk az idegrendszer éréséhez, és a szocializáció folyamatához.

  • Úszás

A közelben lévő Sportmax uszodában lehetőségünk nyílik már kis korban a vízhez szoktatást elkezdeni. A vízbiztonság egyúttal nagyobb mozgásbiztonságot is nyújthat gyermeküknek.

  • Korcsolya

Az iskolaudvaron lehetőségünk van időjárástól függően korcsolyapálya létesítésére. Ezzel a lehetőséggel is szeretnénk alternatívát kínálni, hogy a sport életmóddá válhasson már gyermekkorban, így jegyet válthatnak a gyerekek az egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt életre.

  • Néptánc

Iskolai hagyományunk a heti rendszerességgel tartott néptánc óra, melynek célja, hogy megismertesse a gyerekeket hazánk népi kultúrájával. Ez a komplex fejlesztő tevékenység kihat a gyermekek esztétikai, anyanyelvi, értelmi-érzelmi életére, és ezáltal az egész személyiségére. A nulladikosok éves tematikának természetesen nemcsak a néptánc, népi játékok, népdalok és hagyományok felelevenítése a célja, hanem ezeken keresztül a gyermekek mozgáskoordinációjának, ritmusérzékének fejlesztése is.

  • Kirándulás

A gyermekeket érzelmeiken keresztül ismertetjük meg környezetükkel. A természet megismerésével indul el az a folyamat, ami később környezetük megszeretésével és megvédésével folytatódik. Ezért rendszeresen szervezünk kirándulásokat, hogy az élmények hatására kialakuljon a pozitív viszony a gyermek és környezete között.

  • Alapozó terápia

Az alapozó terápia olyan intenzív mozgásfejlesztés, mely a beszédfejlődésben elmaradt, diszlexia-veszélyeztetett, túlmozgásos, figyelemzavaros, éretlen nagy- és finommozgásos gyermekek iskolaérettségét segíti elő az idegrendszer tudatos fejlesztésével. A terápia maximum 6 fős kiscsoportokban történik, melynek megkezdése előtt részletes állapotfelmérést végzünk. Már egy év alatt elérhető a problémák rendezése, vagy jelentős javulása, mely lehetővé teszi a gyermek számára a sikeres iskolakezdést.